ALEKSANDRAS VOZBINAS

 

ALEKSANDRAS VOZBINAS

 

Gimiau 1958 m. kovo 4 d., Vilniuje

1976 m.baigiau Vilniaus m. 22 vid. mokyklą.
1976-79 m. mokiausi Šiaulių pedagoginiame institute, 1979 –81 m. tarnavau sovietinėje armijoje. 1982 - 88 m.  studijavau  Valstybiniame dailės institute ( dabar Vilniaus dailės akademija), kurį baigęs gavau tapytojo – pedagogo kvalifikaciją.

Parodose dalyvauju nuo 1988 m. Esu dalyvavęs virš 100 įvairių parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Esu suorganizavęs  nemažai kultūrinių renginių, kurie  propagavo Lietuvos dailę ir kultūrą užsienyje. Reikšmingesni jų yra šie:

  • Šiuolaikinės Lietuvos tapybos pristatymas Kijeve, LR prezidento Valdo Adamkaus vizito Ukrainoje metu (1998 m.).
  • Lietuvos tapybos paroda Torunėje  - “Tarptautinis VI Baltijos šalių muzikos ir dailės festivalis PROBALTICA” (1999 m.).
  • Lietuvos tapybos paroda Varšuvos kultūros centre – Lietuvos nepriklausomybės 10-čiui pažymėti (2000 m.).
  • Lietuvos tapybos parodų ciklas Italijoje (2001 m.). Pirmą kartą Italijoje buvo parodyta tokios apimties dabartinės Lietuvos dailės kolekcija.
  • Jau penktus metus organizuoju tarptautinį projektą  “Soutine dienos”, taip pat ir tarptautines konferencijas. Projekte yra dalyvavę dailininkai ir mokslininkai iš Lietuvos bei užsienio. Esu gavęs LR Kultūros ministro padėką už darbą, organizuojant šį renginį.

 

Mano darbus yra įsigyję  Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos dailės fondaas, Vilniaus m. savivaldybė, Nacionalinėje M.Mažvydo biblioteka, Sharjah meno muziejus (Jung.Arabų Emyratai), privačios kolekcijos bei galerijos.

Organizavau šias tarptautines mokslines konferencijas „Soutine. Lietuva kultūrų tarpusavio sąveika“ (1998 m.) UNESCO Lietuvos nacionalinėje komisijoje ir „Soutine. Rytų Europos kultūrų tarpusavio sąveika“ (2000 m.) Lietuvos dailininkų sąjungoje.

1997 m. man buvo skirta Kultūros ministerijos stipendija, o  1999-2000 m. – Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija.
1990 m. buvau priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. Nuo 1997 m. esu nuolat  renkamas į LDS tarybą.
2001 m. dalyvavau LR Kultūros ministerijos ekspertų komisijoje.
2000 m. dalyvavau Mokslų ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos  sudarytoje darbo grupėje, nustatančio menininkų, dėstančių aukštosiose mokyklose, kvalifikacinius reikalavimus bei meno aspirantūros nuostatus.

Ne kartą esu dalyvavęs Lietuvos radijo ir televizijos  kultūros ir meno laidose, rašęs periodikoje kultūros klausimais.

Pedagoginį darbą dirbu nuo 1988 metų.
Vilniaus pedagoginiame universitete Technologijos ir dailės pagrindų katedroje dirbau nuo 1993 m. iki 2001 m.  lektoriumi.

Kalbu rusų , anglų, lenkų kalbomis.
Domiuosi  istorija, filosofija. 

ALEKSANDRAS VOZBINAS

 

ALEKSANDRAS VOZBINAS

 

ALEKSANDRAS VOZBINAS

 

ALEKSANDRAS VOZBINAS