2015 m. kovo 31 – balandžio 18 d.

VILNIAUS POLONEZAS LIETUVAI

Tapybos ir dokumentinės fotografijos paroda, skirta M. K. Oginskio 250 gimimo metinėms paminėti

 

VILNIAUS POLONEZAS LIETUVAI

 

2015-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas ir UNESCO organozacija Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teikimu paskelbė  rašytojo, kompozitoriaus, muziko, Abiejų Tautų Respublikos diplomato, paskutinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų ministro, plataus akiračio visuomenininko, didelio savo krašto patrioto Mykolo Kleopo Oginskio metais. Mes M.K.Oginskį geriausiai pažįstame kaip polonezo „Atsisveikinimas su tėvyne“ autorių. Kompozitorius šį kūrinį parašė ne savo valia palikdamas Tėvynę dėl nepalankiai Lietuvai susiklosčiusių istorinių aplinkybių ir išvykdamas visiems laikams gyventi į priverstinę emigraciją. Kunigaikštis  M.K. Oginskis buvo ryški, spalvinga asmenybė, didelės erudicijos, aukštų idealų, įvariapusių talentų ir plačių siekių žmogus.
„Arkos“ galerijoje atidaroma tapybos ir dokumentinės fotografijos paroda „Vilniaus polonezas Lietuvai“, siekiant plačiau supažindinti su M.K.Oginskio asmenybe, veikla, sudėtingu gyvenamuoju laikotarpiu, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės dvarų gyvenimu. Parodoje dalyvauja žinomi Lietuvos tapytojai vilniečiai, skirtingi savo meniniu braižu, plastinėmis išraiškos formomis, kūrybiniais principais, kūrybine patirtimi: Žygimantas Augustinas, Palemonas Janonis, Bronius Gražys, Romas Balinskas, Linas Liandzbergis, Sigita Maslauskaitė, Laisvydė Šalciūtė, Raimonda Jatkevičiūtė-Kasparavičienė, Jolanta Kyzikaitė, Ina Budrytė, Andrius Giedrimas, Miglė Kosinskaitė, Arūnė Tornau, Augustinas Savickas. Kiekvienas tapytojas savaip gvildena M.K.Oginskio asmenybės, jo šeimos, to meto dvarų kultūros, istorinio laikotarpio temas, svarsto patriotizmo, tėvynės meilės idėjas, kurdami savo viziją apie M.K.Oginskio gyvenimą, sudėtingus istorinius verpetus, istorines netektis.
„...Kiekvienas regi savo akimis, klauso savo ausimis ir savaip vertina, o visų mūsų nuomonė nuolat kinta“ – yra rašęs M.K.Oginskis knygoje „Laiškai apie muziką“.
Kad ekspozicija nevirstų vien laisva kūrybine improvizacija ar menininkų refleksija, buvo nuspręsta ją suaktualinti, pasitelkiant dokumentinius kadrus. Žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė, apkeliavusi M.K.Oginskio gimtąsias vietas, po kruopelytę rinko išbarstytą istorinį palikimą, aktualizuodama  LDK politiko, diplomato ir kompozitoriaus svarbą, paveldo unikalumą, kuriame labai ryškiai atsispindi ir  kasdienybės trapumas. L.Valatkienės nuotraukos byloja, kaip greitai atmintis išblėsta, sunaikinus materialųjį paveldą.  Įspausdama laiko ženklus, Oginskio paliktus  Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, menininkė tarytum groja garsiąją Oginskio polonezo melodiją, kurioje išliejama Tėvynės praradimo gėla.
Paroda pasitarnaus kaip puiki edukacinė priemonė jaunimui, moksleiviams, plačiai kultūra ir paveldu besidominčiai auditorijai.
Vėliau paroda bus perkelta į  Žemaičių dailės muziejų Plungėje, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, kultūros centrą prie Lietuvos ambasados Varšuvoje, Lenkijoje, Užsienio Reikalų Ministeriją Vilniuje.

Parodos kuratorė -  Arūnė Tornau
Parodos rėmėjas - Lietuvos Kultūros Ministerija
Parodos organizatorius - Lietuvos Dailininkų sąjunga