Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda

SKRYDIS,

skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metinėms paminėti

2013 m. balandžio 16 – gegužės 4 d.

Skrydis

 

Metinės apžvalginės Vilniaus tapytojų parodos „Arkos“ galerijoje – įprastas, gyvuojantis jau daugelį metų tradicinis renginys. Tai - proga pamatyti, ką sukūrė kolegos, parodyti savo atradimus, palyginti su ankstesnių metų kūryba. Šios kasmetinės parodos „Arkos“ galerijoje – lyg tapytojų metinė ataskaita, tam tikras kūrybinio pulso patikrinimas. Kai kuriems dailininkams tokios parodos – vienintelė proga pristatyti savo kūrybą visuomenei. Tokiose parodose dalyvauja daugybė autorių, skirtinga plastine kalba kalbančių dailininkų, didele dalimi atspindinčių Vilniaus tapybos veidą. Jose dalyvauja tiek jaunieji menininkai, tiek jau patyrę tapybos grandai - įvairių kartų ir įvairaus meninio braižo tapytojai.

Šiais metais parodą buvo nutarta pavadinti „Skrydis“ ir ją paskirti svarbiai visai Lietuvai sukakčiai - S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80 - osioms metinėms paminėti. Parodos rengėjai nori priminti visuomenei Lietuvos didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio svarbą, meninėmis priemonėmis įprasminti didvyriškumo, pasiaukojimo Tėvynei, tragiškos žūties sąvokas. Tikimasi atskleisti lakūnų asmenybes, sudėtingą laikmetį, priminti jų įvykdyto didvyriško skrydžio prasmę šiandieniniam žiūrovui.

Žmonija visada svajojo apie galimybę pakilti nuo žemės paviršiaus, norėjo tartum neįmanomo - susitapatinti su paukščiu ar antgamtine būtybe. Prisiminkime didįjį renesanso menininką - Leonardo da Vinčį, konstravusį skraidymo aparatus, parašiutus. Ar lietuvį konstruktorių K.Simonavičių, sukūrusį daugiapakopės raketos modelį. Jie norėjo užkariauti begalinę nepažįstamą erdvę, norėjo peržengti žmogaus galimybių ribas. Skrydis - tai iššūkis neįmanomam. Skrydžio tema siekiama įprasminti drąsų Lietuvos lakūnų žygdarbį, simboliškai perteikti didvyrių tragišką žūtį, rasti tinkamą meninę formą pagarbai išreikšti.

Parodos dalyviai, kaip menininkai ir piliečiai, plačiai ir įvairiai traktuoja skrydžio sąvoką - kaip svajonės, polėkio, tolimos siekiamybės, laimės, ateities, drąsos, pozityvumo, didelių siekių išraišką. Skrydį galima sulyginti su kūryba, kur galimi fantazijos skrydžiai, nevaržant techniniam pakilimui nuo žemės ir tikrovės. Kaip ir mūsų drąsių Lietuvos lakūnų žygdarbis, taip ir tapytojų skrydžiai ne visada būna iki galo išbaigti, kartais jie ribojami politinių, ekonominių ar kitų nenumatytų aplinkybių, vidinių prieštaravimų, bet nuolatinis veržimasis link svajones, optimizmo jausmas ir kitas pasaulio matymo kampas yra būdingas tiek lakūnams, tiek ir menininkams. Šis projektas skatina Vilniaus tapytojus atrasti naujas ir netikėtas menines formas ir būdus skrydžio temai išreikšti.

Parodos kuratorė LDS tapybos sekcijos pirmininkė Arūnė Tornau ir LDS tapytojų sekcija. Vėliau parodą planuojama eksponuoti Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune, Zarasų kultūros centre ir VDA Telšių parodų salėje.