2015 m. lapkričio 5 – 28 d.

RETROSPEKTRAS

Jungtinė visų LDS galerijų paroda


RETROSPEKTRAS

 

Lietuvos dailininkų sąjunga, šiemet švenčianti 80-ies metų sukaktį, per savo gyvavimo metus keitėsi, transformavosi, tačiau išliko viena didžiausių Lietuvos meno lauką reprezentuojančių organizacijų. Be abejo, pagrindinė LDS reprezentacija atskleidžiama per LDS galerijų veiklą. Šiai dienai sąjunga vienija 5 galerijas Vilniuje, po vieną Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Kiekviena galerija turi savo veiklos kryptį: vienos dažniau pristato šiuolaikinį meną, kitos koncentruojasi į atskiras dailės šakas, trečios didelį dėmesį skiria meno tyrimams, knygų leidybai, o mažesniuose miestuose įsikūrusios galerijos stengiasi pristatyti jų krašto dailininkų kūrybą ir pan. Tačiau visų galerijų metiniuose kūrybinės veiklos planuose nuolatos atsiranda vietos naujiems projektams, tęstinėms kuratorinėms parodoms, dailininkų jubiliatų pagerbimui, tarptautinių mainų programoms, dalyvavimui įvairiose mugėse, bienalėse, trienalėse ir t.t. Tad idėja į vieną parodinę erdvę apjungti visų galerijų ekspozicijas, atliepiančias jų pagrindines veiklos kryptis, tapo nelengvu uždaviniu ne tik pačioms galerijoms, bet ir parodiniam komitetui bei parodos rengimo grupei. Dėka savo aktyvios kūrybinės ir organizacinės veiklos bei dailininkų, dalyvavusių toje veikloje, visos LDS galerijos per ilgus metus sukūrė savo veidą, kurį stengiasi išlaikyti aukštame kultūriniame lygmenyje. Daugybė menininkų buvo pristatyti LDS galerijose įvairiomis formomis parodose ir projektuose, todėl išskirti vieną ar kelis, kurių ekspozicija būtų parengta bendroje visų LDS galerijų parodoje, buvo sudėtinga. Prie šios atrankos dirbo galerijų vadovai ir kuratoriai, rekomendacijas teikė ir minėti komitetai. Taigi šios kolaboracijos rezultatas – jungtinė paroda „Retrospektras“, „įkurdinta“ savo plotu didžiausioje LDS galerijoje „Arka“. Šia paroda siekiama į vientisą kultūrvaizdį sujungti atskirų galerijų ekspozicijas ir per vizualinį pavidalą pristatyti jų veiklą. Pats parodos pavadinimas – „Retrospektras“ – apeliuoja į retrospektyvą, ir į spektrą, kuris reikškia spalvinį diferentiškumą, pasireiškiantį per visumą. Taip atsiranda koncepcinis naujadaras, turinį įrėminantis į formą. Tačiau „Retrospektras“ nėra tradicinė retrospektyvinė paroda – kiekviena galerija savitu kampu pažvelgia į parodos temą, o skirtingi galerinės veiklos rakursai susijungia į vieningą perspektyvą – tikslą kuo plačiau ir profesionaliau pristatyti Lietuvos menininkų kūrybą ir darbus.

LDS galerijų prisistatymas „Retrospektro“ parodoje:
Dailininkų sąjungos galerija / salė A / projektas „Pirmoji“ (Kostas Dereškevičius, Arvydas Šaltenis, Algimantas Kuras, Algimantas Švėgžda, Algirdas Taurinskas)
Klaipėdos galerija / salė B / Anatolijaus Klemencovo tapyba, kaligrafija ir instaliacijos (dalis kūrinių  iš kūrybos ciklų:  „Miesto misterija“, kaligrafijos ciklo „Laiškai Luise-Camille“, tapybos serijos „Metamorfozės“ bei instaliacijos „Aptaisas“ ir „1 Klem Vol. 2“.)
Šv. Jono gatvės galerija / salė B / Rimanto Milkinto objektai iš medžio, foto ir video dokumentacija apie įdomiausius galerijos projektus

Kairė – dešinė / salė C / Petro Repšio litografijos, priklausančios, Lietuvos dailės aukso fondui.

Arka / salė D / Dalios Kasčiūnaitės tapyba

Meno parkas / salė F, 1/3 salės E / Agnės Jonkutės ir Patricijos Gilytės instaliacijos, foto ir video dokumentacija apie galerijos dalyavimą šiuolaikinio meno mugėse

GalerijaXX / 2/3 salės E / Ramūno Grikevičiaus tapyba, Andriaus Kviliūno video, Juozo Lebednyko kūriniai

„Arkos“ galerijos balkone veikia jauki bibliotekėlė, kurioje visi norintys gali pavartyti per ilgametę LDS galerijų veiklą sukauptus katalogus, albumus, kitą archyvinę dokumentacinę medžiagą apie sėkmingas parodas, svarbiausius ir įdomiausius galerijų projektus. Rengiant šią parodą siekiama glaudaus bendradarbiavimo tarp galerijų ir LDS narių: „Retrospektru“ norime pažymėti galerijų darbą, šventiškai paminėti LDS 80-metį. „Retropektras“ savo įvairove visuomenei pristato itin solidų ir koncentruotą LDS bendruomenės narių kūrybos ir veiklos kaleidoskopą.