Lietuvos dailininkų sąjungos
Vilniaus keramikų sekcijos Taryba
skelbia paraiškų priėmimą konkursinei

5- ąjai Vilniaus keramikos meno bienalei

Indo/vizija

Paraiškų laukiama iki 2018.08.01

Informacija el. paštu raudonius@gmail.com

Bienalės koordinatorius
Dailininkas Gvidas Raudonius +37068812042

 

Konkurso nuostatai ir paraiškos forma

 

 

 

Kviečiame dalyvauti

VIII Lietuvos tekstilės meno bienalėje (AT)KURTI

Parodos koncepcija grįsta atkūrimo / kūrimo / perkūrimo idėja bei iš to išplaukiančiomis kūrybos strategijomis

– atgaminti / įvaizdinti / perkurti – t. y. nuo detalaus vaizdavimo, interpretacijos iki perdirbinio (apropriacijos).

 

Kandidatavimo terminas - iki 2018 m. gegužės 20 d.

Paroda vyks 2018 m. birželio 26 d. - liepos 21 d.

Arkos dailės galerijoje.

 

 

VIII LIETUVOS TEKSTILĖS MENO BIENALĖ
 (AT)KURTI

 

Parodos išeities tašku pasirinkta sąvoka „(at)kurti“, žyminti atkurtos Lietuvos valstybės egzistavimo  pradžią. Siūloma naujais rakursais pažvelgti į valstybės atkūrimo  fenomeną, interpretuojant jį kaip istorinį, simbolinį ir semantinį kodą.

Koncepcija grįsta atkūrimo / kūrimo / perkūrimo idėja, aprėpiančia tris valstybės laiko tarpsnius –  praeitį, dabartį ir projektuojamą ateitį bei iš to išplaukiančias galimas kūrybos strategijas – atgaminti / įvaizdinti / perkurti – t. y. nuo detalaus vaizdavimo, interpretacijos iki perdirbinio (apropriacijos).

Menininkai kviečiami iš šiandienos pozicijų ir savo individualių saviraiškos poreikių įvaizdinti valstybės atkūrimo šimtmetį:
1) traktuojant jį kaip unikalų istorinį ir politinį darinį, pasirenkant svarbiausius lūžio momentus (reikšmingas datas, pvz., 1918 m. vasario 16-oji), istorinius įvykius, ryškiausias asmenybes ar išskirtinius valstybės bruožus (etninį paveldą, dvasinę tradiciją).
2) žvelgiant į valstybę kaip į ženklų ir simbolių visumą, perduodančią gerai atpažįstamą informaciją apie istorinį, kultūrinį, meninį ir vertybinį paveldą, keliančią kultūriškai ir istoriškai sąlygotas asociacijas.
3) susitelkiant į semantinį lingvistinį (at)kūrimo kodą: kūrimas / atkūrimas / perkūrimas ir iš to išplaukiančias naujas prasmes, kaip antai žodžio kurti (steigti, deginti, daryti ką nors naujo meno, mokslo ar kitose srityse), taip pat galimas (at)kūrimo prasmines variacijas: atstatyti valstybingumą ar griūvantį pastatą, atnaujinti iširusius santykius, atgaminti ištrintus failus ir t. t.

Čia gali egzistuoti ir tradicinis, ir kontroversiškas požiūris į istoriją, nes istorijos interpretavimas – subjektyvus dalykas.

Kviečiame dalyvautivisus menininkus, dirbančius įvairiomis tekstilės meno technikomis arba naudojančius tekstilės elementus kūryboje.
Į parodą priimami  darbai, sukurti per pastaruosius dvejus metus. Kūrinių formatas, atlikimo technika bei kiekis neribojama. Parodoje bus eksponuojamas vienas autoriaus kūrinys (darbų ciklas).

Siųskite kūrinių  nuotraukas (rezoliucija 300 dpi) el. paštu arba paštu iki 2018 m.  gegužės 20 d. adresu:
Arkos dailės  galerija
Aušros Vartų g. 7
01304 Vilnius

El. paštas: zydreridulyte@hotmail.com

 

VIII LIETUVOS TEKSTILĖS MENO BIENALĖS DALYVIO ANKETA...