2012 m. vasario 28 – kovo 24 d.

Apžvalginė paroda PIEŠINYS 2012

Parodos atidarymas vasario 28 d. 17 val.

Apžvalginė paroda PIEŠINYS 2012

 

2012 m. pradžioje jau ketvirtą kartą „Arkos“ galerijoje bus rengiama piešinių paroda. Pirmosios dvi buvo skirtos skulptoriaus P. Aleksandravičiaus atminimui, pastarosios palaipsniui įgauna platesnį apžvalginį pobūdį. Piešinių parodos tradiciškai vyksta nuo 2006 m. kas dvejus metus kaip tęstinis edukacinis projektas, turintis didžiulį pasisekimą Lietuvos menininkų tarpe. Parodą aplanko daug jaunimo, studentijos, dailės mokyklų moksleivių, mokytojų. Praeitoje parodoje 2010 m. dalyvavo virš 100 autorių – vieni iš jų gerai žinomi ir pripažinti menininkai, kiti tik pradedantys savo kūrybos kelią.

Piešinių paroda pastoviai vystosi ir auga tiek dalyvių skaičiumi, tiek savo kokybe - tai kultūrinė duomenų bazė menininkams ir studentijai, naujų idėjų bankas. Tarp dalyvių – tapytojai, skulptoriai, grafikai, keramikai, vitražistai, tekstilininkai, freskos meistrai. Visiems jiems piešimas – įprasto kasdieninio darbo dalis, mąstymo būdas ir saviraiškos priemonė. Pati įvairiausia ir atlikimo technika – grafitiniai ir spalvoti pieštukai, anglis, tušas, pastelė, akrilas ir kt. Įdomu stebėti autorių stilių ir braižo įvairovę, lyginti menininkų piešinius su jų žinomais darbais medžiagoje. Džiaugiamės, kad kvietimas dalyvauti parodoje sulaukia tokio didelio menininkų susidomėjimo, kad piešiančiųjų ratas toks gausus.

Dėl dalyvių gausos ir vietos stokos dažnai neįmanoma išeksponuoti visų parodai pasiūlytų kūrinių, tačiau su vienu ar keliais darbais parodoje dalyvauja beveik visi piešinius pristatę autoriai. Tokia paroda prisideda prie piešinio, kaip savarankiško dailės žanro, propagavimo bei jo prestižo palaikymo.

Projekto tikslas – parodyti šiuolaikinių menininkų požiūrį į piešinį, kaip atskirą dailės sritį. Iš naujo bandyti atsakyti į amžiną klausimą – ar būtinai geras menininkas privalo būti akademinio piešimo virtuozas. Šiuo metu yra daug jaunų dailininkų, abejojančių akademinio piešinio svarba. Taip pat ir dalis žymių viduriniosios kartos menininkų yra įsitikinę, kad studijinis piešinys yra tik vienas būdų išmokti amato ir jis tik trukdo menininkui atrasti autentišką kelią. Piešinys juos domina kaip projektas, paruošiamoji meno kūrinio stadija.

Piešinio parodos uždavinys - kad kiekvienas dailininkas pademonstruotų savo požiūrį į piešinio specifiką, priemones ir atlikimo būdus. Kol vieni tikina, kad geras piešėjas ir yra tik geras piešėjas, bet užtat prastas menininkas, dailininkai su entuziazmu ruošiasi naujai parodai „Arkos“ galerijoje.

Paroda „Piešinys 2012“ rodo dabartinę piešinio žanro situaciją, aktyviai kuriančių menininkų kūrybinių ieškojimų skalę, leidžia pristatyti jaunus bei rečiau matomus dailininkus. Tai bus gera proga pamatyti vienoje vietoje menininkus, dirbančius įvairiose srityse (tapyboje, grafikoje, skulptūroje, etc) ir atskleisti naujas piešinio raiškos ypatybes.

Projektas turi itin svarbų edukacinį aspektą, jis leidžia detaliai išanalizuoti šioje specifinėje meno sferoje vykstančius procesus, supažindinti besidominčius menu piešinio daroma įtaka kūrybos raidai. Piešinio parodos yra aktyviai lankomos daugelio mokyklų mokinių, studentų, plačiosios visuomenės bei pačių menininkų.

Dalyvauti šiųmetėje parodoje darbus pristatė virš 140 menininkų. Piešinius parodai padeda atrinkti dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė, VDA piešimo katedros dėstytojas Paulius Juška, tapytojas Mindaugas Skudutis.

Parodos organizatoriai