2015 m. kovo 3 – 21 d.

 

Juozapas Miliūnas

Pastelės darbų paroda

TYLOS GARSAI

Tylos garsai

 

 

Apie parodą „Tylos garsai“

 

Vidunaktyj taip tyku, – kad girdi, kaip jaunas
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.

Antanas Baranauskas, „Anykščių šilelis“

 

Jau daug metų vasaras praleidžiu netoli tėviškės Anykščių rajone Gudiškių kaime esančioj sodyboj. Čia atostogauti atvažiuoja ir dukra Rita su sūnum Vilmantu (dabar jau studentu). Nutrūkęs nuo darbų atvažiuoja sūnus Kristijonas, rečiau pasirodo žmona Kristina, užsiėmusi knygų vertėjos darbu.
Gryčia, kurioje atostogaujame, tik per laimingą atsitiktinumą sovietiniais laikais liko nepakliuvusi po buldozeriu. Ji tebestovi atokiau nuo triukšmingos aplinkos netoli Smulkio ežero. Čia tylu.
Tylu čia vakarais, kai už kalvų gęsta saulė, o sutemoms apgaubus dangų iš už senkapio rytų pusėje pasirodo mėnulio pilnatis ir dangų nusėja miriadai žvaigždžių. Viskas nurimsta. Medžiai vos vos šiurendami lapus užmiega. Be garso ima sklandyti šikšnosparniai. Varlės bekvarksėdamos kūdroje irgi nutyla. Sukrebžda netoli kūdros nakvynei apsistojęs baltas paukštis, šūkteli pelkėje gyvenąs senbernis stirninas.
Iš tos aplinkos ir atkeliavę mano darbai, čia eksponuojama maža jų dalis. Juose ir mėginau apčiuopti tas gamtos nuotaikas, tą paslaptingą jos pulsavimą.
Mėginau!
Siek, kas nepasiekiama, laužk, kas nepalaužiama – kartodavo mums mokytojas Gintautas Grigaliūnas pradinėse klasėse aiškindamas, ką reiškia žodis „idealas“.

Juozapas Miliūnas         2015-02-16

 

Juozapas Miliūnas gimė 1933 m. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Vereikių kaime. Tapybos subtilybes ir paslaptis 1957 - 1963 m. jis sėkmingai studijavo tuomečio Valstybinio dailės instituto (dabar – Vilniaus dailės akademija) Tapybos fakultete. Po studijų dailininkas pradėjo aktyviai dalyvauti respublikinėse ir grupinėse parodose, rengiamose Lietuvoje, kaimyninėse šalyse, Belgijoje. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailininkas yra surengęs daugiau nei 10 personalinių parodų Vilniuje, Utenoje ir kituose šalies miestuose. Juozapo Miliūno kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Utenos kraštotyros muziejus, privačios galerijos ir meno kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje.
Intensyviai kurdamas dailininkas daug metų dirba padagoginį darbą. Jis du dešimtmečius vadovavo Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklai, kur dabar tebedirba papildomojo ugdymo mokytoju. Šios mokyklos patalpose užbaigtas ne vienas dailininko kūrinys.
Juozapas Miliūnas dažnai vadinamas tikru peizažinės tapybos meistru. Nors pats dailininkas sako labiausiai mėgstąs aliejinį dažą, tačiau dėl jo skleidžiamo specifinio kvapo, kuriam reikalingos specialios patalpos stokos, pastaraisiais metais jis daug dirba pastelės technika. Pastelėse atsiskleidžia svarbiausia Juozapo Miliūno kūrybos ypatybė – nuo vaikystės giliai glūdinti meilė gamtai. „Vienu metu vaikystėje mane buvo pagavęs toks ūpas – sakiau, kaip būtų gerai, kad mane išmestų iš mokyklos, tada galėčiau visą pavasarį matyti, kaip žydi sodai, alyvos ir ievos...“ – nuoširdžiai šypsodamasis prisimena dailininkas. Tapytojas Juozapas Miliūnas kuria tikroviškus, subtiliai apibendrintus peizažus. Jo paveiksluose vaizduojami gamtovaizdžiai yra nepaprastai įtaigūs, nuotaikingi, sklidini romantikos, susikaupimo ir rimties.
Dabar dailininkas Juozapas Miliūnas gyvena ir kuria Vilniuje.