„ZALCBURGAS - VILNIUS: DIALOGAS“

 

Galerija „art bv Berchtoldvilla“,
Josef-Preis-Allee, 5020 Zalcburgas, Austrija

2017 m. rugsėjo 8 d. – spalio 19 d.

Parodos atidarymas: 2017 m. rugsėjo 8 d., penktadienis, 19 val.

Garbės svečiai:
Dr. Brigitta Pallauf, Parlamento prezidentė,
J.E. Loreta Zakarevičienė, Lietuvos Respublikos ambasadorė

Dalyvaujantys menininkai:

Linas Blažiūnas, Andrius Erminas, Audrius Gražys, Algis Griškevičius, Agnė Kulbytė, Linas Liandzbergis, Mindaugas Skudutis, Arūnė Tornau, Dovilė Tomkutė, Artūras Valiauga, Birutė Zokaitytė, Ugnė Žilytė (Vilnius)
Jutta Brunsteiner, Monika Hartl, Brigitte Hauck-Delmondo, Gabrielle Helmke-Becker, Gerlinde Hochmair, Roland Oberholzner, Christiane Pott-Schlager, Karin Puchinger, Peter Rieder, Maite Schmidt, Karin Schoeber, Ulrike Wurzer (Salzburg)
Kuratoriai:
Monika Hartl-Scharinger, Dr. Karin Puchinger, Linas Liandzbergis, Dovilė Tomkutė

 

 

Zalcburgas ir Vilnius – susigiminiavę miestai, 1989 m. buvo pasirašyta šių miestų bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis. Tiek Vilnius, tiek Zalcburgas vienu pagrindinių punktų savo užsienio politikoje laiko kultūrinius mainus bei galimybę menininkams ir kultūros veikėjams dalyvauti įvairiuose projektuose. Lietuvai tapus Europos sąjungos nare, šie ryšiai tapo dar intensyvesni, daug įvairių sričių menininkų turėjo progų dalyvauti kultūrinių mainų programose. Reikšmingą vietą šioje veikloje užima pasikeitimo parodomis projektai, jau daugelį metų vykstantys tarp Zalcburgo galerijos „art bv Berchtoldvilla“ ir LDS Galerijos „Arka“. Dar 2015 m. „Arka“ sulaukė kvietimo iš „Berchtoldvilla“ galerijos atnaujinti menininkų bendradarbiavimą ir surengti parodas Vilniuje ir Zalcburge bendru pavadinimu "Zalcburgas - Vilnius: Dialogas"
Šiek tiek bendradarbiavimo istorijos:
Pirmoji lietuvių dailininkų paroda „Berchtoldvilla“ galerijoje įvyko 1995 m. Joje dalyvavo 8 žinomi lietuvių grafikai. 1996 m. įvyko atsakomoji austrų menininkų paroda „Arkos“ galerijoje, joje darbus pristatė 6 austrų menininkai. Bendro darbo pagrindu tapo Vilniaus ir Zalcburgo dailininkų surengta paroda „Vilnius 2 Zalcburg“. 1997 m. pirma projekto dalis vėl įgyvendinta „Arkos“ galerijoje. 1998 m. antroji šio projekto paroda buvo eksponuojama Zalcburgo senojoje Rotušėje. 1999 m. Zalcburgo kolegų kvietimu vėl lankėsi ir kūrė Vilniaus menininkai, o 2000 m. Vilniaus savivaldybės kultūros skyriaus kvietimu Vilniuje lankėsi, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir savo personalinę parodą „Arkos“ galerijoje surengė vienas šio ilgalaikio kultūrinio bendradarbiavimo iniciatorių, Zalcburgo dailininkų sąjungos valdybos narys Peter Rieder. Jis tapo iniciatoriumi aktyviai veikiančio meno pasikeitimų tinklo – „Ars Baltica“, jungiančio Baltijos šalių, Suomijos ir Zalcburgo meninius mainus. Šio ciklo projektai įvyko 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ir 2008 m. 2010 m. įvyko bendra austrų ir lietuvių menininkų paroda „RYŠYS / VERBINDUG“ Zalcburge ir Vilniuje. Joje dalyvavo po 15 menininkų iš abiejų šalių, buvo išleistas projektą pristatantis katalogas, parodų atidarymuose dalyvavo abiejų šalių ambasadoriai.
Zalcburgo ir Vilniaus menininkai jau gerai pažįsta vieni kitus, taip pat ir bendrą kultūrinį kontekstą. Vilniuje dažnai besilankantis žinomas scenografas ir iliustratorius Peter Rieder ir fotografė Regina Rieder bendradarbiauja su keletu galerijų ir kultūros įstaigų, 2015 m. LR seime jiems buvo įteikti apdovanojimai už Lietuvos ir Austrijos kultūrinių ryšių palaikymą ir puoselėjimą.
"Zalcburgas - Vilnius: Dialogas" yra numatytas kaip pasikeitimas parodomis projektas, lydimas abiejų šalių menininkų grupių bendravimo, lankymosi studijose, bendrų veiklų organizavimo. Projekte dalyvauja po 12 autorių iš abiejų miestų, parodose bus pristatomi naujausi lietuvių ir austrų dailininkų kūriniai, tokiu būdu sugretinamos Lietuvos ir Austrijos šiuolaikinės dailės tendencijas, ieškoma paralelių kūrybos procesuose. Abiejų šalių menininkai turės progą atvykti į parodų atidarymus, pabendrauti, susipažinti su miestu, aplankyti muziejus ir galerijas. Projektas suteiks galimybę ne tik pristatyti naujausius lietuvių ir austrų dailininkų kūrinius abiejų miestų parodų lankytojams, bet ir pažvelgti į Lietuvos meno tendencijas užsienio dailės kontekste. Tai puikus būdas suartinti dviejų šalių meno kūrėjus, ieškoti paralelių kūrybos procesuose ir kalbėti apie kiekvienos šalies unikalią kultūrą atskirai.
Parodoje dalyvauja:
Linas Blažiūnas, Augustas Bidlauskas, Andrius Erminas, Audrius Gražys, Algis Griškevičius, Agnė Kulbytė, Linas Liandzbergis, Mindaugas Skudutis, Arūnė Tornau, Artūras Valiauga, Birutė Zokaitytė, Ugnė Žilytė (Vilnius)
Jutta Brunsteiner, Monika Hartl, Brigitte Hauck-Delmondo, Gabrielle Helmke-Becker, Gerlinde Hochmair, Roland Oberholzner, Christiane Pott-Schlager, Karin Puchinger, Peter Rieder, Maite Schmidt, Karin Schoeber, Ulrike Wurzer (Zalcburgas)
Parodos kuratoriai: Dr. Karin Puchinger, Monika Hartl, Linas Liandzbergis, Dovilė Tomkutė.

 

Salzburg and Vilnius - twin towns, in 1989 the cooperation and partnership agreement was signed between capitals of the two countries. Cultural exchange and the opportunity for artists and cultural operators to participate in different projects have been emphasized as one of the main points of both Vilnius and Salzburg foreign policy. These relations became even more intense after Lithuania's accession to the European Union - many artists of different fields were given an opportunity to participate in cultural exchange programs. The long-lasting bond between Salzburg gallery “art bv Berchtoldvilla” and Gallery “Arka” plays a significant role in the cultural cooperation of the two cities. In 2015 “art bv Berchtoldvilla” has initiated a renewal of the bond with “Arka” Gallery by  organizing exhibitions in both Vilnius and Salzburg under one title "Salzburg - Vilnius: A Dialogue".

Short history of the cooperation:

The first exhibition of Lithuanian artists at “art bv Berchtoldvilla” Gallery took place in 1995. It was a presentation of 8 famous Lithuanian graphic artists. In 1996 the reciprocal exhibition was held at "Arka" gallery, presenting 6 Austrian artists. As a result of mutual work of artists of Salzburg and Vilnius an exhibition "Vilnius 2 Salzburg” was organized in 1997. The first part of the project was implemented again at "Arka" Gallery. In 1998 the second exhibition of this project was opened in Salzburg Old Town Hall. In 1999 a group of Vilnius' artists had a chance to come and create in Salzburg. In 2000 by the extended invitation from Vilnius Municipality Culture Department one of the initiators of this long-term cultural cooperation, Salzburg Artist Association board member Peter Rieder had visited Vilnius to participate in a workshop, as well as to open his personal exhibition in "Arka" Gallery. He became an initiator of the "Ars Baltica" network, which encouraged the artistic exchange between the Baltic countries, Finland and Salzburg artists. A series of projects took place in 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 and 2008. In 2010 a joint Austrian and Lithuanian artists' exhibition “RYŠYS / VERBINDUG" was held in Salzburg and Vilnius. 15 artists from both countries were participating in the project, the essential catalogue was printed and the openings of the exhibition were attended by the ambassadors of both countries.

Today, a large number of artists of both cities are acquainted with each other's work, as well as the current cultural context. Designer, illustrator and photographer Peter Rieder and his wife Regina Rieder are visiting Vilnius often and are constantly cooperating with several galleries and cultural institutions. In 2015 Peter Rieder was awarded by Lithuanian Parliament for his merits in strengthening and promoting Lithuanian and Austrian cultural communication,

"Salzburg - Vilnius: A Dialogue” is intended as an exhibition exchange project, accompanied by the communication of artists of the two countries. The project involves 12 authors from each city, who's latest works will be presented. The artists from both countries will have an opportunity to travel to the exhibition openings, to meet with their colleagues, to visit museums and galleries. The project will provide an opportunity for the audience of both cities to get acquainted with the latest artworks of Lithuanian and Austrian artists and to compare the prevailing trends, searching for parallels in the creative process. This is a great way to bring the creators from two countries together, as well as to search for parallels in the creative process and talk about each country's cultural uniqueness separately.

The participants of the project:
Linas Blažiūnas, Augustas Bidlauskas, Andrius Erminas, Audrius Gražys, Algis Griškevičius, Agnė Kulbytė, Linas Liandzbergis, Mindaugas Skudutis, Arūnė Tornau, Artūras Valiauga, Birutė Zokaitytė, Ugnė Žilytė (Vilnius).
Jutta Brunsteiner, Monika Hartl, Brigitte Hauck-Delmondo, Gabrielle Helmke-Becker, Gerlinde Hochmair, Roland Oberholzner, Christiane Pott-Schlager, Karin Puchinger, Peter Rieder, Maite Schmidt, Karin Schoeber, Ulrike Wurzer (Salzburg).
The curators of the project: Dr. Karin Puchinger, Monika Hartl, Linas Liandzbergis, Dovilė Tomkutė-Veleckienė.
The application for the financial support was presented to Vilnius city municipality and Lithuanian Culture Council.