JULIJA Žurajeva (Jubor)

Tapybos paroda "EMOCIJŲ ATSPALVIAI"

2015 m. kovo 7 – 21 d.


EMOCIJŲ ATSPALVIAI

 

2015 m. kovo 7 d., šeštadienį, 13 val. Vilniaus galerijoje "Arka" atidaroma neprofesionaliosmenininkės Julijos Žurajevos tapybos darbų paroda „Emocijų atspalviai“. Parodoje bus eksponuojama 14 paveikslų. Anot autorės, paroda neatsitiktinai pavadinta „Emocijų atspalviai“. Tapybos darbuose menininkė perteikia asmeninius jausmus, pojūčius ir išgyvenimus ir kuria savo originalų stilių. Menininko užduotis – tarsi nufotografuoti emocijas, tam atrenkant spalvas ir vaizdinius, kurie pasąmoningai gali iššaukti panašius pojūčius ir reakcijas iš publikos (paveiklus žiūrinčių žmonių). Paveikslų siužetai fantastiški ir neįprasti, jie ateina iš pasąmonės, gimsta sapnuose ir vizijose. „Man atrodo, kad mes – šiuolaikiniai žmonės, esame labai panašūs. Mano tapyba – tai paieškos universalios kalbos, apibūdinančios mūsų žmogiškus jausmus: meilę, ilgesį, džiaugsmą“ – taip savo kūrybą charakterizuoja pati menininkė.  

JULIJA Žurajeva gimė 1976 m. spalio 15 d. Maskvoje.
Baigusi Maskvos Pedagoginę gimnaziją, įstojo į Maskvos valstybinio pedagoginio universiteto Matematikos fakultetą.
2001 m. baigė Universitetą, įgijo gamtos mokslų magistro laipsnį.
Piešia nuo vaikystės, o nuo 2005 m. atsidėjo vien kūrybai.
Parodos:
2006 m. personalinė paroda Maskvoje, verslo centre „Ecopolis" Tverskaja g.
2007 m. personalinė paroda Maskvoje, verslo centre „Paveletskaja"
2014 m. spalio mėn. paroda Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose
2015 m. kovo mėn. paroda Vilniuje,  Mokytojų namuose
2015 m. kovo mėn. dalyvaus Pirmajame Velykų festivalyje Vilniaus Kongresų rūmuose.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Выставка живописи
Юлии Жураевой (Юбор)
"ОТТЕНКИ ЭМОЦИЙ"
в Вильнюсской галереe "Арка"
7 – 21 марта 2015 г.
Открытие выставки 7 марта, в субботу, в 13 ч.

 

7 Марта 2015 г., в суботу, в 13 ч. в Вильнюсской галереe "Арка" открывается выставка Юлии Жураевой под названием "Оттенки эмоций". Будет представлено 14 картин. Выставка не случайно носит название "Оттенки эмоций“, в своих произведениях художницa в своей самобытной манере передает её личные чувства и ощущения. Задача художника - как бы сфотографировать эмоции, выбирая для этого цвета и образы, которые подсознательно могут вызвать те же ощущения у публики (смотрящих на картину людей). Сюжеты картин фантазийны и необычны, они приходят из-под сознания, являясь во снах или видениях. "Мне кажется, мы, современные люди, очень похожи друг на друга. Моя живопись - это поиск универсального языка для описания наших человеческих чувств - любви, тоски, радости“ - так характеризует свое творчество сама художница.

Юлия Жураева родилась 15 октября 1976 г. в Москве.
После окончания Московской Педагогической гимназии поступила в МПГУ на математический факультет.
В 2001г. закончила магистратуру МПГУ, получив степень магистра естествознания. Рисовала с детства, а  с 2005 года полностью посвятила себя творчеству.
Выставки:
2006 г. персональная выставка в Москве в бизнес-центре "Экополис" на Тверской.
2007 г. персональная выставка в Москве в бизнес-центре "Павелецкий"
2014 г., октябрь выставка в Вильнюсе  в "Доме национальных общин"
2015 г., март выставка в Вильнюсе в "Доме учителя"
В марте 2015 примет участи в Первом Вильнюсском Пасхальном фестивале в Дворце конгрессов.