„ARTI PRIE GAMTOS / CLOSE TO NATURE“

Torild RØDLAND – Instaliacijos
Sølvi STRAND – Fotografija
Hanne HERRMAN – Skulptūra

Norvegija / Norway

Parodos atidarymas kovo 15 d., antradienį, 17.30 val.

ARTI PRIE GAMTOS / CLOSE TO NATURE

 

MENO PROJEKTAS „ARTI PRIE GAMTOS“

Meno projektas „ARTI PRIE GAMTOS“ yra bendradarbiavimo ir parodinių mainų projektas tarp Lietuvos ir Norvegijos menininkų.  LDS galerija Arka bendradarbiauja su „KunstSkansen“ Muziejumi, esančiu Blaker Skanse, Akershus apygardoje netoli Oslo. KunstSkansen muziejus buvo įkurtas 2012 m. Blaker Skanse tvirtovėje, išlikusioje nuo XVII a., vienas pagrindinių jo tikslų - eksponuoti profesionalųjį meną ir rengti kultūrinio bendradarbiavimo projektus. KunstSkansen siūlo rezidencijas ir parodines erdves įvairių sričių menininkams – dirbantiems su medžiu, keramika, metalu, gipsu, fotografija ir t.t. http://www.opplevsorum.no/sorumportalen/kunstskansen.php
2016 m. pabaigoje KunstSkansen parodų salėse planuojama surengti atsakomąją Lietuvos menininkų parodą.
Projekto kuratorės: Hanne Herrman  ir Dovilė Tomkutė-Veleckienė.

APIE PROJEKTO IDĖJĄ

(Hanne Herrman, KunstSkansen, Norvegija)
Projektas „ARTI PRIE GAMTOS“ yra susijęs su tradiciniu Skandinavų ir Baltijos šalių ryšiu su gamta bei didžiuliais šiandieniniais klimato pokyčiais. Norvegijoje atliktos apklausos rodo, kad daugiau nei 90 % gyventojų praleidžia laiką gamtoje, kad atsipalaiduotų, galėtų pabūti tyloje, atrasti ramybę ir pailsėti. Mūsų šalis turi didelį ryši su gamta. Išties, Norvegija yra labiau susijusi su gamta, nei su pačia kultūra. Tačiau tuo pačiu Norvegija stipriai prisideda prie šiandieninės taršos problemos per degalų suvartojimą bei vartotojišką ekonomiką. Kartu  su visu Vakarų pasauliu mes turime pakeisti savo gyvenimo įpročius iš vartotojiškų į išmintingus, suprantančius ir tausojančius gamtą ir joje esančią gyvybę. Gamta yra dalis mūsų gyvenamosios erdvės, o mes esame jos dalis.
Aš manau, jau senai praėjo laikas koncepcijai „Žmogus yra pasaulio valdovas“. Man tai primena Antuano de Sent Egziuperi „Mažajį princą“, kur karalius savo mažytėje planetoje kažkur visatos pakrašty trokšta valdyti, komanduoti, bet vienintelis ten esantis padaras, deja, yra žiurkė. Mažasis princas užsibūna ten neilgai, iki kol jam pabosta karaliaus įsakymai ir jis išvyksta, palieka žmogų - karalių be prasmės gyventi ir negyva bedvase planeta.
Savo projektu mes norime parodyti realybę ir perspektyvą, tiesioginę žmogaus gyvenimo priklausomybę nuo santykių su gamta bei gamtos santykiu su mumis. Nes gamta supa mus visur: indelyje su žolėmis, gėlių vazoje, sode, miesto parke. 
Be gamtos nėra kultūros; kultūra yra transformuota gamta. Per savo protą mes patiriame pasaulį aplink mus. Visų pirma mes pajaučiame objekto paviršių per kurį įžvelgiame jo turinį. Tokiu pačiu būdu vyksta mūsų susipažinimas su kultūra – per paviršių į gylį. Todėl galėtume teigti - estetika yra pirmesnė už etiką. „Menas“ prancūziškai vadinasi „Les Beaux Arts“, itališkai – „Belle Arte“, angliškai – „Fine Arts“. Ši sąvoka skirtingomis kalbomis rodo, kad paviršiaus pojūtis arba objekto grožis yra paslėptas, gilus ir parodo etikos aspektus.

KAS MES ESAME
Mes esame trys menininkės iš Norvegijos: Torild Rødland, Sølvi Strand ir Hanne Herrman.
Mes naudojame įvairias technikas, turime skirtingą požiūrį, savą tematiką ir savus priėjimo prie gamtos metodus, bet visos stengiamės išreikšti faktą, kad be gamtos nėra gyvybės.
Viena iš mūsų jau buvo eksponavusi savo darbus Lietuvoje. Kita daug laiko praleido Italijoje, kurdama iš marmuro. Trečia aktyviai rengia parodas įvairiose šalyse.

Torild RØDLAND – Instaliacijos
Torild Rødland dirba su tapyba ir instaliacijomis. Ji kuria didelius paveikslus ir skulptūras, kuriuos apjungia viename kūrinyje. Jos paveikslai tapyti spalvota tempera ant neišdirbtos drobės. Skulptūros yra pagamintos iš natūralių medžiagų, tokių kaip mediena, ragai, kaulas ir akmuo. Kartu šie elementai sudaro instaliacijas, kurios išreiškia būtinybę būti šalia gamtos ir saugoti mūsų natūralią aplinką. Torild darbai pripildyti primityvumo ir simboliškumo, kurie atspindi prieštaringą požiūrį į civilizaciją ir gamtą, į didingumą ir priklausomybę, o iš kitos pusės - destrukcijos baimę.
Sølvi STRAND – fotografija
Sølvi Strand dirba su menine fotografija, daugiasluoksniais vaizdiniais, kurie suteikia skaidrumo įspūdį. Žiūrovai palaipsniui įžiūri vaizduojamus objektus, vaizdinius ir jų prasmę. Sølvi nuotraukos atspausdintos ant aliuminio lakštų. Darbų tema sukasi apie tokias sąvokas kaip degradacija ir novatoriškumas. Jos darbai tarsi pripildyti oro: ar tai būtų apleista gamykla, miestas, ar vanduo ir valtys.
Hanne HERRMAN – skulptūra
Hanne Herrman paskutiniuosius tris metus praleido Italijoje. Ten ji surengė dvi parodas, kuriose rodė savo darbus iš medžio ir marmuro. Kelis metus ji dirbo vadybininke nevyriausybinėje organizacijoje Norvegijoje, kur užsiėmė garso taršos klausimais. Savo darbuose Hanne ieško grožio, kuris parodo etinį požiūrį bei kūrėjo atsakomybę, žadina teigiamas emocijas ir džiaugsmą. Hene Herrman poeziją ir skulptūrą mato kaip to paties medžio vaisius, jie turi savo kalbą, savo realybę ir paslaptį. Ramybė ir tyla yra ypatingai svarbūs jos darbuose. Darbais, kurie pristatomi Vilniuje, menininkė siekia sukelti žiūrovams jausmą, kad gamta yra mūsų visų bendra Motina.