2018 05 22 – 06 16

 

Italų grafikos paroda

KRYŽKELĖS / INCROCI / CROSSROADS

„Alea Contemporary Art“ kultūros asociacija (Roma, Italija)

Parodos atidarymas gegužės 22 d., antradienį, 17 val.

----------------------------------------------

Italian graphic exhibition

KRYŽKELĖS / INCROCI / CROSSROADS

“Alea Contemporary Art” Cultural Association (Rome, Italy)

Opening of the exhibition on Tuesday, 22 May 2018, at 5 pm

 

 

Italų grafikos paroda

 

KRYŽKELĖS / INCROCI / CROSSROADS

Italijos menininkų kultūros asociacija „Alea Contemporary Art“ buvo įkurta 2016 m. Romoje. Tai keturių kartų ir skirtingų profesijų menininkų - Stefano Franchi, Frank Martinangeli, Andrea Pacini ir Usama Saad kūrybinio ir organizacinio darbo rezultatas. Ši galerija suteikė galimybę įvairių sričių menininkams susipažinti su tradicinėmis ir eksperimentinės grafikos technikomis, spausdinimo technologijomis, netikėtų ir neįprastų medžiagų panaudojimu šiuolaikinėje grafinėje raiškoje. Asociacijos menininkai – tarptautiniu mastu pripažinti kūrėjai, įvairių Italijos dailės akademijų dėstytojai, knygų iliustratoriai. Ne vienas jų, studijų metais pasisėmė žinių ir įkvėpimo svarbiuose pasaulio meno centruose – Italijoje, Prancūzijoje (garsiojoje „Ateljė 17“ Paryžiuje, įsteigtoje žymaus anglų tapytojo ir grafiko Stanley William Hayter). Menininkų kūryboje atsispindi abstrakčiojo ekspresionizmo, siurrealizmo įtakos.
„Alea Contemporary Art“ galerijoje veikia spausdinimo laboratorija, atvira fotografijai, tapybai, komiksų kūrimui, skulptūrai, keramikai, brangiųjų akmenų meniniam apdirbimui. Eksperimentavimas ir sintezavimas yra pagrindiniai žodžiai, geriausiai nusakantys asociacijos veiklą. Neatsitiktinai, galerija įkurta Garbatella regiono centre, kur steigiasi naujos įmonės ir vyksta kūrybinių koorporacijų bendradarbiavimas. „Alea Contemporary Art“ pasiruošusi dialogui su kiekviena nauja menine tendencija ar stiliumi, tačiau stengiasi ne tik sukurti vietą susitikimams ir mainams tarp menininkų, kritikų ir institucijų, bet ir būti visiems atvira kūrybos erdve: čia organizuojami grafikos meno kursai, erdvė pritaikyta neįgaliesiems, taip pat performatyvaus meno renginiams ir parodoms.
LDS galerijoje „Arka“ rengiama „Alea Contemporary Art“ menininkų paroda yra tarptautinio mainų projekto „Crossroads / Incroci / Kryžkelės“ dalis. Projekto tikslas – populiarinti Lietuvos ir Italijos grafikos meną, paskatinti gilintis į šios vizualios meno raiškos ypatybes ir naujoves, pristatyti originalius ir skirtingus įvairiomis grafikos technikomis kuriančius menininkus.
2018 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos grafikos paroda „Kryžkelės LT-100“ bus atidaryta Romoje.
Parodoje Vilniuje savo darbus eksponuoja vienuolika Italijos dailininkų: Arianna Angelini, Marina Bindella, Stefano Franchi, Frank Martinangeli, Giovanna Martinelli, Elena Molena, Andrea Pacini, Cristina Piciacchia, Anna Romanello, Usama Saad, Pasquale Santoro.
Projekto organizatoriai: LDS galerija „Arka“ ir „Alea Contemporary Art“ kultūros asociacija
Parodos globėjas - Italijos Respublikos ambasadorius J. E. Francesco Fransoni
Projekto kuratoriai: Frank Martinangeli, Dovilė Tomkutė

KRYŽKELĖS / INCROCI / CROSSROADS
Italian graphic exhibition

“Alea Contemporary Art” Cultural Association (Rome, Italy)
May 22 – June 16, 2018
Gallery “Arka“, Aušros Vartų str. 7, Vilnius
Opening of the exhibition on May 22, Tuesday, at 5 pm

“Alea Contemporary Art“ Cultural Association was born from the idea of four artists of different generations and backgrounds (Stefano Franchi, Frank Martinangeli, Andrea Pacini and Usama Saad) who have been able to marry, over time, traditional engraving techniques with experimental printing techniques, up to get to the use of unexpected and unusual materials in the graphic area. Equipped with a printing laboratory inside the gallery, with “Alea Contemporary Art”, the engraved art opens the door to different artistic languages, such as photography, painting, comics, sculpture, ceramics and artistic gems. Experimentation and contamination are therefore the two key words that best represent the activities that the Association offers in the heart of Garbatella, a district chosen precisely because it is rich in innovative start-ups and a creative co-working reality. Ready to dialogue with every trend and style “Alea Contemporary Art” intends to create not only a place for meetings and exchanges between artists, critics and institutions, but creative creation open to all: we organize workshops and courses of engraving and printing of art , also dedicated to the disabled, jewelry workshop, photography, ceramics, etc. and performative events and art exhibitions.

The exhibition of “Alea Contemporary Art” members at the Gallery “Arka” is part of the international artistic cooperation project "Crossroads / Incroci / Crossroads". The aim of the project is to popularize Lithuanian and Italian graphic, to encourage the development of the features and innovations of this visual art branch, to present original and different artists who are working with various graphic techniques.

On September 26, 2018 Lithuanian Graphic Art Exhibition “Crossroads LT-100” will be opened in Rome, Italy.

At the exhibition in Vilnius eleven Italian artists are exhibiting their works: Arianna Angelini, Marina Bindella, Stefano Franchi, Frank Martinangeli, Giovanna Martinelli, Elena Molena, Andrea Pacini, Cristina Piciacchia, Anna Romanello, Usama Saad, Pasquale Santoro.

The organizers of the project: Gallery “Arka“ (Vilnius) and “Alea Contemporary Art“ Cultural Association (Rome)

Patron of the exhibition – the Ambassador of the Italian Republic H. E. Francesco Fransoni

Curators of the project: Frank Martinangeli, Dovilė Tomkutė

--------------------------------------------------
Daugiau informacijos / More information:

Alea Contemporary Art – Associazione Culturale
Viale Guglielmo Massaia, 41 00154 Roma
Tel: 06 64011578, info@aleacontemporaryart.com  
www.aleacontemporaryart.com; www.facebook.com/AleaContemporaryArt/