2018 m. kovo 13 d. – balandžio 7 d.

 

Alytaus dailininkų ir fotografų paroda

ALYTAUS DAILĖ
RETROSPEKTYVA

Parodos atidarymas kovo 13 d., antradienį, 17.30 val.

Alytaus dailė

 

 

ALYTAUS DAILĖ. RETROSPEKTYVA
2012 – 2018 m.

Nuo 2012 m. VšĮ „EGARTA“ (direktorius dail. Evaldas Grinius) Alytuje ir už jo ribų vykdo aktyvią vizualaus meno puoselėjimo ir sklaidos veiklą. Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus“ - didžiausias ir sėkmingiausias pastaraisiais metais Alytuje, Pietų Lietuvos regione vykdomas vizualaus meno projektas. Projektą pastaraisiais metais sudaro keletas tęstinių (tarptautinių) vizualaus meno perspektyvių renginių: Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė, Alytaus vizualaus meno bienalė, Alytaus fotografijos festivalis.
2017 m. VšĮ „EGARTA“ pristatomojo turo po Lietuvą metu, Lietuvos plačiajai dailės, fotografijos stebėtojų, mylėtojų auditorijai buvo išsamiai pristatyta tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ dalyvių kūryba. Turo metu surengtų  parodų ekspozicijas, sudarė kelių amžiaus grupių, keleto pagrindinių Alytaus vizualaus meno sričių atstovų 2012 – 2017 m. sukurti kūriniai, tuo laikotarpiu eksponuoti projektinėse parodose Alytuje, Lietuvoje ir už jos ribų. Daugelis kūrinių yra įtraukti į kasmet (nuo 2012 m.) leidžiamą Alytaus menininkų metinių parodų katalogą „VIZUALUS MENAS ALYTUS“, kuriame be kita ko pateikiama išsami informacija ir apie kiekvieno projekto dalyvio kūrybinę veiklą. 
2017 m. pristatomojo turo po Lietuvą metu, Alytaus menininkų jungtinės parodos buvo surengtos Marijampolės M. B. Stankūnienės menų galerijoje, Jurbarko krašto muziejuje, Tauragės krašto muziejaus Dailės, Fotografijos galerijose, Vilniaus dailės akademijos Telšių Dailės galerijoje, Ukmergės Kultūros centro Dailės galerijoje, Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje, Dusetų Dailės galerijoje, Alytaus užsienio miesto partnerio Suvalkų (Lenkija) Dailės galerijoje „Chlodna 20“, Utenos Kultūros centro Dailės galerijoje bei Šilutės, Lazdijų, Vilkaviškio, Kėdainių kultūros centrų parodinėse erdvėse.
Lietuvos dailininkų sąjungos dailės galerijos „ARKA“ tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ 2012 – 2017 m. dalyvių retrospektyvinė parodą – paskutinis nuo 2017 m. vyksiančio parodų turo po Lietuvą renginys.
Parodos dalyviai:
Faustas Augustinas (fotografija); Justina Abramavičiūtė (stiklas); Zenonas Bulgakovas (fotografija, LFS narys); Janina Džervutė (keramika, LDS narė); Andrius Grigaliūnas (tapyba); Danutė Garlavičienė  (keramika, LDS narė); Evaldas Grinius (tapyba, LDS narys); Rimantas Galeckas (tapyba); Algirdas Judickas (koliažas); Benjaminas Jenčius (akvarelė, LDS narys); Jolita Jasevičienė (koliažas); Vidmantas Jankauskas (tapyba); Adolfas Klastaitis (tapyba); Algimantas Kazlauskas (keramika, skulptūra); Ilona Kalibatienė (keramika); Vytautas Kolesnikovas (tapyba); Gintarė Markevičienė (pastelė); Alvydas Petkevičius (tapyba); Kostas Poškus (tapyba); Gediminas Ryženinas (fotografija); Loreta Skruibienė (tapyba); Zita Stankevičienė (fotografija); Arvydas Švirmickas (tapyba); Raimondas Šimkevičius (instaliacija); Arūnas Vaitkus (tapyba, instaliacija); Gediminas Vaitekūnas (tapyba); Ingrida Vaitkienė (tapybinis koliažas); Zenonas Šilinskas (fotografija, LFS narys); Rasa Valiukevičiūtė (fotografija); Vitas Zabita (tapyba, grafika).                 

Projekto vadovas, parodos kuratorius Evaldas Grinius