2017-04-18 – 05-06

SOLOMONAS TEITELBAUMAS

„Dvasinės atramos beieškant /

In the Search of Spiritual Support“

Tapybos paroda / Painting exhibition

 

Parodos organizatoriai:

LDS galerija „Arka“, Galerija „Ad Librum“ (Minskas, Baltarusija)

 

Parodą rėmia:

Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje,

Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje

 

SOLOMONAS TEITELBAUMAS

 

 

Baltijos stichijos įkvėpta tapyba

Pamatyti šiandien dailės parodoje − objektų, instaliacijų aplinkoje − gerą tikrą tapybą yra didelis džiaugsmas. Tokią sielos šventę visada patiri pamatęs nuostabaus turtingo kolorito dailininko Solomono Teitelbaumo paveikslus. Juo labiau, kad spalvos „alkis“ ypač juntamas, anapilin išėjus tapytojams A. Gudaičiui, J. Švažui, A. Martinaičiui, V. Kisarauskui. Solomono Teitelbaumo tapyba žavi neoekspresionistine plastika, pačios tapybos grožiu bei paviršiaus spalviniu ir faktūriniu turtingumu. Itin iškalbingi jo medžiai – galingi, seni, atlaikę vėtras ir negandas. (...)
Teitelbaumo paveikslų koloritas taip pat savitas. Jis vientisas ir harmoningas, sukurtas emocionaliu tapybos mostu, minkštais potėpiais, kontrastingais spalvų deriniais. Toks kolorito jausmas būna tik įgimtas. Tai Dievo dovana, kuria Solomonas apdovanotas iš prigimties. Jis tarsi maigo klampią dažo masę ir suranda norimą atspalvį bei faktūrą. (...)
Jo kompozicijos dažniausiai frontalios, žymiai rečiau pasitaiko kviečiančių į erdvės gilumą. Kuo toliau, tuo labiau jis tapybiškai prisodrina negilią erdvę. Solomono peizažuose viešpatauja gausybe atspalvių praturtinta žalios spalvos stichija, būdinga lietuviškam peizažui. Gilią tamsiai žalią kontrasto principu jis mėgsta derinti su raudona ir auksine geltona. Susidaro įspūdis, kad Solomonas yra nepaprastai įsigilinęs į Lietuvos peizažo pobūdį. (...)
Paveikslai atlikti aliejumi ir pastele. Juose Teitelbaumas atsiskleidžia kaip vienas pajėgiausių lietuvių neoekspresionistų. Natiurmortuose dažni simboliškai skambantys motyvai. Pastelėse daugiausia improvizacijos laisvės, asociatyvių regėjimų. Įspūdingiausios minimalistinės, kuriose jis tenkinasi vien tamsaus kontūro raiškos galimybėmis, nes meistriškai valdo ekspresyvų piešinį. (...)
Solomonas visada remiasi natūra, kuri jam pasiūlo skirtingus improvizacijos būdus. Jis yra jautrus ir pastabus menininkas. Jo, kaip kūrėjo, stipriosios savybės: nuostabi spalvinė klausa, sugebėjimas galingais ekspresyviais potėpiais bei turtingu koloritu perteikti gaivališko pasaulio tėkmę, tikrovės dramatiškumą ir istorinę atmintį. (...)

Dr. Nijolė Tumėnienė
„Solomonas Teitelbaumas“, 2009 m.

Mintys apie kūrybą

Tapau tik iš natūros. Pasirinktus motyvus giliai išgyvenu, stengiuosi susitapatinti su tuo, ką tapau. Savo paveiksluose išreiškiu išgyvenimus ir apmąstymus apie laiką, kuriame tenka gyventi ir kurti. Visa esybe jaučiu aštrią gėrio ir blogio kovą, kurios akistatoje žmonija baigia prarasti ryšį su pirmaprade gamta, istorine praeitimi, pagaliau - ir su pačiu Dievu. Baltijos pajūrio gamtoje,  kurioje pastaruoju metu kuriu, labiausiai jaučiu Aukščiausiojo didybę. Kai šis ryšys yra jau pažeistas, ar išsaugosime mūsų šaltos, didingos bet kartu ir tokios trapios Baltijos pirmapradį grožį? Ar jau besuvoksime jo reikšmę mūsų sieloms? 
Vienu metu teko gyventi ir tapyti viename didžiausių ir sudėtingiausių pasaulio didmiesčių – Maskvoje. Šioje skirtingoje aplinkoje jutau tą pačią priešybę tarp gėrio ir blogio. O šios kovos laukas yra žmogaus siela. Tai F. M. Dostojevskio mintys, kurios aktualios mums visiems. Todėl vienas dramatiškiausių literatūrinio herojaus kunigaikščio Miškino monologų apie Dievą ir tikėjimą, kad jo kūrybinė galia, sukūrusi tobulą pasaulio grožį, skatins mūsų sielas siekti gėrio, vyksta apgriautos viduramžių cerkvės kieme. Tokiu būdu stengiuosi neatitrūkti nuo klasikinės ir mūsų ARS tradicinės tapybos raiškos šių dienų aktualijų fone, kai niveliuojama autentiška kūryba ir menininkas praranda tikėjimą pamatinėmis žmogiškomis vertybėmis.
Šiuo metu jėgų kūrybai semiuosi iš amžinos Baltijos jūros ir kopų stichijos virsmo. Skaidri pajūrio šviesa ir begalybės pojūtis padeda prisiliesti prie tapybos klasikos, o knyga – prie tikėjimo.

Solomonas Teitelbaumas, 2017 m.

 

Solomonas Teitelbaumas

Gimė 1972 m. liepos 10 d. Kaune.

Išsilavinimas:
1982 – 1990 mokėsi Kauno J. Naujalio vidurinėje meno mokykloje
1991 – 1997 Studijavo tapybą VDA vizualiojo ir taikomojo meno fakultete, menų magistras
1996 –  Vasaros meno akademija Zalcburge. Austrija
2003  – priimtas į LDS
2004  – 2007 VDA doktorantas, meno licenciatas

Apdovanojimai:      
1995  -  V. Vizgirdos vardo diplomas ir premija už grupės ARS  tradicijų tęsimą
1997, 2001, 2002  Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos valstybės  stipendija
2012 – A. Gudaičio vardo tapybos konkurso garbės diplomas

Personalinės parodos:       
1997 – Tapyba. Galerija Arka. Vilnius
1998 – Šančių kareivinės. Tapyba, piešiniai. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus.  Vilnius
1999 – Piešiniai. Galerija Getija. Vilnius
1999 – Vilnius. Žiemos ciklas. Tapyba. Piešiniai. Šv. Juozapo kunigų seminarija. Vilnius
1999 – Tapyba, piešiniai. Galerija Hofatelje.Veimaras, Vokietija
2001 – Teatrinis ciklas. Tapyba, piešiniai. Savicko paveikslų galerija. Vilnius
2001 – Tapyba, piešiniai. Galerija L’Espace Quartier Latin. Paryžius, Prancūzija
2002 – Tapyba, piešiniai. Galerija Baroti. Klaipėda
2002 – Tapyba. Galerija Vartai. Vilnius         
2002 – Tapyba. Galerija Laiptai. Šiauliai
2002 – Tapyba. Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus. Kaunas
2003 – Tapyba. Galerija Vašingtono aikštė. Vilnius
2004 – Tapyba. LR ambasada.Vašingtonas, JAV
2004 – Tapyba. 2-asis pasaulio litvakų kongresas. Vilniaus žydų bendruomenės rūmai . Vilnius       
2005 – Tapyba. LR ambasada Rusijos Federacijoje, Jurgio Baltrušaičio namai. Maskva, Rusija
2005 – Tapyba, pastelė. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Vilnius
2006 – Tapyba. Galerija Baroti. Klaipėda
2007 – Tapyba. Rotušė. Vilnius
2007 – Tapyba, pastelė. Kaliningrado srities meno – istorijos muziejus. Kaliningradas, Rusija
2009 – Tapyba, pastelė. Galerija Maldis. Vilnius
2011 – Tas trapus pasaulis.Tapyba. Galerija Metropol. Maskva. Rusija.
2012 – Tapyba. LR ambasada Rusijoje. Maskva
2012 -  Tapyba. Galerija Laiptai. Šiauliai
2013 – Tapyba. Lietuvos Nuolatinė Atstovybė Europos Sąjungoje. Briuselis, Belgija
2014 – Realybės ir fantazijos sankirtoje. Tapyba. Galerija Galerie De Compagnie. Dordrechtas, Nyderlandai.
2015 – Gėrio ir blogio sankirtoje. Tapyba. Galerija Baroti. Klaipėda.
2016 – Dvasinės atramos beiieškant. Tapyba, pastelė. Miesto muziejaus  L. Ščemeliovo v. galerija. Minskas, Baltarusija.
2016 – Tapyba, pastelė. Galerija Unexpected. Groningen, Nyderlandų karalystė
Grupinės parodos:

1996 – Vasaros meno akademija. Zalcburgas, Austrija
1997 – 4-o tarptautinio tapybos plenero d alyvių paroda, skirta A. Samuoliui atminti. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, M. Žilinsko dailės galerija. Kaunas
1997 – VDA tapybos katedros 200 metų jubiliejaus paroda. ŠMC. Vilnius
1998 – Medžio pieta. LDS galerija. Kaunas
1998 – Lietuvos dailininkų piešiniai. Galerija Arka. Vilnius
1998 – 1-o tarptautinio Chaimo Sutino (Soutine) v. tapybos plenero dalyvių paroda.  Menininkų Rūmai. Vilnius
1998 – Tapyba. Galerija Gregory. Niujorkas, JAV
2000 – Žemės ženklai II. Tarptautinis Izraelio, Lietuvos, Vokietijos dailininkų pleneras. LDS galerija. Vilnius
2001 -  Žemės ženklai III. Tarptautinis Izraelio, Lietuvos, Vokietijos dailininkų pleneras. Galerija Süden. Leipcigas, Vokietija
2000 – Tradicija ir ateitis. Apžvalginė vaizduojamosios ir taikomosios dailės paroda 1997-2000.ŠMC. Vilnius
2001 – Lietuvos dailininkų paroda Tradicija ir ateitis. Parodų rūmai. Vasby, Švedija
2001 – Estijos, Latvijos, Lietuvos dailininkų paroda ARS Baltica. Reikjavikas, Islandija
2002 – Baroti galerijai – 10 metų. Galerija Baroti. Klaipėda
2002 – Tarptautinio plenero Bikuškio dvare dalyvių paroda. A.Savicko paveikslų galerija. Vilnius
2002 – Tarptautinis dailininkų pleneras. Sintautų kultūros rūmai. Šakių rajonas
2002 – Nidos magija. Tarptautinio Nidos plenero dalyvių paroda, Galerija Arka. Vilnius
2002 – Baltų dailė. A.Savicko paveikslų galerija. Nida
2002 – Lietuvos dailininkų sąjungos apžvalginė paroda Kolekcija’2002. Parodų rūmai.  Šiauliai
2002 – Vilnius tapyboje. A.Savicko galerija. Vilnius
2002 – Mano mėgiamas motyvas. A.Savicko galerija. Vilnius
2003 – Raudona, balta, juoda. A.Savicko galerija. Vilnius
2003 – Ta beprotiška geltona. A.Savicko galerija. Vilnius
2003 – Žalia tyla. A.Savicko galerija. Vilnius
2003 – Nidos magija. 8-to tarptautinio Nidos plenero dalyvių paroda. M.Bogdanovičiaus v. Biblioteka. Minskas, Baltarusija; Tamperė, Turku, Helsinkio galerija Caisa, Suomija
2003 – 5 -o tarptautinio Chaimo Sutino(Soutine) v. plenero dalyvių paroda. LDS galerija. Vilnius
2003 – Dipolis. Jubiliejinė 5-erių metų tarptautinių plenerų Bikuškio dvare dalyvių paroda. Lietuvos menininkų rūmai. Vilnius
2003 – Jubiliejinė 5-erių metų tarptautinių Chaimo Sutino (Soutine) v. plenerų dalyvių paroda. Lietuvos menininkų rūmai. Vilnius  
2003 – Tarptautinė tapybos bienalė. Galerija Infra. Vasby, Švedija
2003 – Paroda www.madona.st. Parodų Rūmai. Klaipėda
2003 – Magistras. Tarptautinės visuomeninės dailininkų ir dailės kritikų  sąjungos paroda, skirta 150-sioms Vincento van Gogo(Gogh) gimimo metinėms.Parodų Rūmai. Minskas. Baltarusija
2004 – 1-asis tarptautinis dailininkų pleneras Raušeno gintaro grynuoliai. Svetlogorskas, Rusija
2004 – Lietuvos peizažas. Galerija Baroti. Klaipėda
2004 – Nidos magija. Jubiliejinė tarptautinio plenero10-čio paroda. Rotušė. Vilnius
2004 – Lietuvos dailininkų paroda. Galerija Art Gallery . Stokholmas, Švedija
2005 – 10-asis tarptautinis Nidos pleneras Nidos ekspresija. Galerija Arka. Vilnius                    
2005 – Piešiniai. Galerija  RC de Ruimte. Ijmuidenas, Olandija
2005 – 1– o Justino Vienožinskio vardo plenero dalyvių paroda. Kraštotyros muziejus. Rokiškis
2005 – Galerijos Lietuvos aidas pleneras. Bikuškio dvaras, Utenos rajonas
2005 – 2-oji Pekino tarptautinė meno bienalė. Kinija
2006 – Tapyti sielos peizažą. Lietuvos dailininkų paroda, skirta J. Vienožinskio 120-ioms metinėms. Kraštotyros muziejus. Rokiškis
2006 – Metų horizontai. Galerija Baroti. Klaipėda
2007 – 13-ta Vilniaus tapybos trienalė Dialogai. ŠMC. Vilnius
2007 – Tarptautinė tapybos trienalė Nuo Baltijos iki Juodosios. Galerija Arka. Vilnius
2008 – Tarptautinė paroda, skirta 232 – sioms E. T. A. Hofmano gimimo metinėms. Kaliningrado srities meno - istorijos muziejus. Kaliningradas, Rusija
2008 -   Lietuvos dailininkų paroda. Latvijos dailininkų sąjungos galerija. Ryga, Latvija
2008 -  Tarptautinių Nidos plenerų dalyvių paroda. Gerhardt – von -  Reutern namų parodų salė. Vilingshausenas. Vokietija
2009 – Arabeskos. Tarptautinė paroda, skirta N. V. Gogoliui ir E. T. A. Hofmanui atminti. Kaliningrado srities meno – istorijos muziejus. Kaliningradas, Rusija
2009  – Abstrakcija ir ekspresionizmas: dvi Vilniaus tapybos tradicijos 1960 –  2009 m. Galerija Arka.  Vilnius
2011 – Dalyvavimas Dariaus Mikšio meno projekte Už baltos užuolaidos 54-oje tarptautinėje Venecijos bienalėje. Lietuvos paviljonas. Italija.
2011 – 2012 Kultūrų tiltai  Berlynas – Vilnius – Maskva.  Tarptautinis meno projektas, skirtas 100- sioms ekspresionizmo metinėms. Rusų kultūros ir mokslo namai,  Berlynas; Galerija 2W, Vilnius; Rusijos Dailininkų Sąjunga, Maskva.
2012 – Antano Gudaičio vardo tapybos konkurso dalyvių kūrinių paroda. Pylimo Galerija. Vilnius                    2013 – Tarptautinis meno projektas Art Cocktail Brugge. Rotušė, Jan Garemijnzaal. Briugė, Belgija
2015 – Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ArtVilnius’15. Parodų ir kongresų centras  LITEKSPO. Vilnius
2015 – 2016  Tarptautinio plenero. Sutino erdvė paroda. Miesto L. Ščemeliovo v. muziejus –  galerija. Minskas, Baltarusija; galerija Shofar, Vilnius; galerija Mulen de la Filature, Le Blanc, Prancūzija.

Kūriniai muziejuose ir kolekcijose: Vilniaus Dailės Akademijos muziejuje, Vilniaus Gaono vardo valstybiniame žydų muziejuje, Judaizmo fonde Prancūzijoje, tarptautiniame K.S. Stanislavskio vardo labdaros fonde Rusijoje, Art Fund Kaune,  privačiose  kolekcionierių kolekcijose Lietuvoje, Anglijoje, Izraelyje, JAV, Japonijoje, Olandijoje, PAR, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje.