2017 m. sausio 24 – vasario 11 d.

 

Tapybos, piešinių ir fotografijos atspaudų paroda

„VILTIES IŠRAIŠKA“

Parodoje eksponuojami

LISOSOMINĖMIS KAUPIMO LIGOMIS SERGANČIŲ ŽMONIŲ DARBAI

(iš Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Australijos, JAV, Taivano, Belgijos, Venesuelos,
Lenkijos, Peru, Kolumbijos, Kinijos, Izraelio, Nyderlandų)

Parodą remia Sanofi Genzyme

 

VILTIES IŠRAIŠKA

 

Tapybos, piešinių ir fotografijos atspaustų paroda
„VILTIES IŠRAIŠKA“

Parodoje eksponuojami
LISOSOMINĖMIS KAUPIMO LIGOMIS SERGANČIŲ ŽMONIŲ DARBAI
(iš Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Australijos, JAV, Taivano, Belgijos Venesuelos, Lenkijos, Peru, Kolumbijos, Kinijos, Izraelio, Nyderlandų)

LDS galerijoje ARKA, Aušros Vartų g., Vilnius

Parodos atidarymas 2017 m. sausio 24 d., 17 val.

 

„Sanofi Genzyme“ „Vilties išraiškos“ programą sukūrė siekdama, kad lizosominėmis kaupimo ligomis (LKL) sergantys asmenys galėtų didinti informuotumą apie šias retas genetines ligas. Bendradarbiaujant su pacientams atstovaujančiomis organizacijoms visame pasaulyje, LKL paveikti žmonės skatinami kurti unikalius meno kūrinius, kuriuose jie gali pasidalyti savo viltimis ir papasakoti apie LKL sergančiųjų realybę, pasaulėžiūrą ir patirtį.

Pirmą kartą „Vilties išraiškos“ programą „Sanofi Genzyme“ pristatė 2006 m., o antroji „Vilties išraiška“ buvo surengta 2009 m. Po dviejų sėkmingų pirmųjų kampanijų ši trečioji „Vilties išraiška“ liudija pasaulinės LKL bendruomenės ryžtą skleisti žinią apie šias ligas ir padėti jas geriau suprasti. Trijose „Vilties išraiškos“ programose dalyvavo virš 450 menininkų (pacientų, slaugytojų, draugų, šeimos narių, sveikatos priežiūros specialistų) iš pasaulinės LKL bendruomenės, kurie entuziastingai, kūrybiškai ir įžvalgiai pateikė savo kūrinius.

Trečiosios „Vilties išraiškos“ meno kūrinių kolekcija – tai darbai, atrinkti iš bendros galerijos, pristatančios Fabry, Gošė, Pompe, Nimano-Piko ir MPS bei susijusių ligų bendruomenes, akcentuojant LKL grupes, kurios per pastaruosius 10 metų aktyviai dalyvavo šioje programoje.