2017 m. sausio 24 – vasario 11 d.

 

„Arkos” dailės galerijos ir
Vilniaus Minties vaikų globos namų
kultūrinės edukacijos projektas ir parodėlė

„MENAS UŽAUGTI“

Projekto rėmėjas - LR Kultūros taryba

 

MENAS UŽAUGTI

 

„MENAS UŽAUGTI“

„Arkos” dailės galerijos ir
Vilniaus Minties vaikų globos namų
kultūrinės edukacijos projektas ir parodėlė

Projekto rėmėjas - LR Kultūros taryba

„Arkos“ dailės galerijos 2015 m. pradėtas edukacinis projektas per vienerius metus iš patrauklios idėjos tapo realybe: Minties vaikų globos namų auklėtiniai puikiai žino, kas yra Dailės galerija ir dažnai bei noriai čia lankosi. Arkos galerija prisideda prie vaikų globos namų augintinių meninio ugdymo, domėjimosi daile ir menu apskritai, tuo pačiu praturtina ir plečia vaikų iš globos namų kultūrinius poreikius bei gyvenimo pažinimo ribas.
Mažieji mūsų draugai atvyksta iš Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų, kurie įkurti 1980 m. Vilniuje, Minties g. 1. Šiuose namuose keturiose šeimynose gyvena virš 40 vaikų nuo kūdikystės iki pilnametystės. Tai – našlaičiai ir likę be tėvų globos, socialiai pažeidžiami vaikai.
 „Arkos“ dailės galerija vykdo išplėstinę dailės edukacijos programą, skatinančią kūrybiškumą, plečiančią vaikų akiratį dailės srityje, kviečia juos apsilankyti dailės parodose ne tik „Arkos“ galerijoje, bet ir Dailės muziejuje, Vilniaus dailės akademijoje, kitose galerijose, įdomiuose meno renginiuose.    
Dauguma „Arkos“ galerijos menininkų ir kuratorių yra išskirtinės, įdomios asmenybės, puikūs ir žinomi pedagogai, dėstantys įvairiose Vilniaus dailės mokyklose, turintys ilgametę bendravimo su įvairaus amžiaus vaikais patirtį bei mokantys perteikti savo talentą ir sukauptas žinias. Menininkai noriai bendrauja su vaikais, praveda dailės užsiėmimus, kviečia į savo studijas, kartu lankosi dailės parodose. Po kiekvienos aplankytos parodos dailininkai praveda mažiesiems lankytojams pamokėles, kur kartu piešia, klijuoja, audžia, velia, pina ir daro kitokius dailės darbelius. Taip pat kartu užkandžiauja, dalinasi įspūdžiais, planuoja, ką dar norėtų kartu nuveikti. Į projektą įtraukiame savo kaimynus – Lietuvos nacionalinę filharmoniją, Valstybinį Jaunimo teatrą ir kt.
Džiaugiamės, kad vaikai su džiaugsmu atvažiuoja į galeriją, domisi mūsų darbu, pasakoja apie savo gyvenimą, dalinasi norais ir svajonėmis. Smagu matyti, kaip blizga jų akys, kaip jie noriai bendrauja, visko klausinėja, kaip nuoširdžiai mojuoja atsisveikindami.
Šia ilgalaike meno pažinimo programa siekiame sumažinti kultūrinę atskirtį tarp vaikų, gyvenančių globos įstaigose ir šeimose, sudominti vaikus meno pasauliu, padėti jiems suprasti ir atrasti dailę, muziką, teatrą. Tuo pačiu įskiepyti poreikį lankytis kultūros renginiuose: parodose, koncertuose, spektakliuose, atrasti ten atgaivą ir šviesių gyvenimo spalvų.

Projekto kuratorė
„Arkos“ galerijos direktorė dailininkė
Dovilė Tomkutė-Veleckienė