2016 m. gruodžio 20 d. – 2017 m. sausio 14 d.

„Antroji Lenkijos grafinių ženklų paroda

1945-1969 ir 2000-2015“

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

1945-1969 i 2000-2015

Parodos atidarymas gruodžio 20 d., antradienį, 17 val.

Antroji Lenkijos grafinių ženklų paroda

 

 

Antroji Lenkijos grafinių ženklų paroda 1945-1969 ir 2000-2015

 

Ženklas tai vienas svarbiausių vizualinės komunikacijos elementų. Abstraktūs simboliai, metaforos ir grafiniai trumpiniai yra lyg grafinės kalbos skiemenys arba raidės. Ženklai perteikia įvairią informaciją ir vertybes, įprasmina, komunikuoja reikšmes. Ženklai tai ne vien vaizdingas kodas, tai emocijas, tapatybę ar pasaulėžiūrą perteikianti kalba. Ženklai yra lyg lęšis, kuriame atsispindi asmens, visuomenę ar šalies istorija.

Pirmą kartą grafinių ženklų Lenkijoje fenomenas ir reikšmė pristatyti parengus Pirmąją Lenkijos grafinių ženklų parodą. 1969 metais Lenkijos dailininkų sąjungos būstinėje Varšuvoje buvo parodyti reikšmingi 1945-1969 metais sukurti projektai. Ekspozicijoje pristatyti 335 ženklai, kurie buvo sukurti fabrikams, įmonėms, valstybinėms institucijoms, kultūros renginiams, taip pat autoriniai kūriniai ir konkursiniai darbai, kurie niekur nebuvo pritaikyti. Parodyti darbai atspindėjo to meto modernias tendencijas, tačiau tuo pat metu ir ribotas to meto technines galimybes. Ekspozicija buvo labai populiari, rodoma daugelyje Lenkijos miestų, užsienyje. Nepaisant to, nuo 7 dešimtmečio pabaigos Lenkijoje nebuvo sukurta jokia kita paroda ar leidinys, kuriame būtų pristatoma lenkų grafinių ženklų ir vizualinės tapatybės istorija ir visuma.

Antroji Lenkijos grafinių ženklų paroda atkuria legendinę 1969-ųjų parodą, pristato naujausius lenkų projektuotojų 2000-2015 metais sukurtus darbus. Kitaip nei 7 dešimtmetyje, šiuolaikinė vizualinės komunikacijos kalba apima ne vien grafinius ženklus, bet ir platesnius projektus, apimančius tipografijos, formatavimo, formavimo ar spalvinimo sritis. Daug darbų yra prekės ženklų sistemų ar sudėtingų marketingo strategijų dalis.

Dvi parodos dalys leis palyginti skirtingas vizualinės kūrybos kultūras, ženklų ir tapatybės sistemas, kurios buvo sukurtos Lenkijoje skirtingu metu.

Parodos atidaryme ir pristatyme Vilniuje dalyvaus jos sumanytojai ir kuratoriai iš Lenkijos
Patryk Hardziej (iliustruotojas, grafinis dizaineris) ir Marcin „Rene“ Wawrzkiewicz (grafinis dizaineris, Lenkijos taikomosios grafikos kūrėjų draugijos iniciatorius ir įkūrėjas).

Daugiau informacijos apie parodą: www.owzg.pl.
https://www.facebook.com/events/467676226735934/ 

 

Parodos atidarymas:
2016 m. gruodžio 20 d., 17 val.,
galerijoje „Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius).
Paroda veiks iki 2017 m. sausio 14 d.

Organizatoriai:
Lenkijos institutas Vilniuje,
Adomo Mickevičiaus institutas Varšuvoje (IAM, culture.pl)

Partneriai:
LDS dailės galerija „Arka”,
Lietuvos dizaino forumas

 

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych 1945-1969 i 2000-2015

 

Znaki są jednym z podstawowych elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory i graficzne skróty są jak sylaby czy litery graficznego języka. Znaki przekazują różnorodne informacje i wartości, nadają sens, komunikują znaczenia. Znaki to nie tylko estetyczny kod, ale również język wyrażający emocje, daną tożsamość czy światopogląd. Znaki są soczewką, w której odbija się historia jednostek, społeczeństwa czy kraju.

Pierwsza próba pokazania fenomenu i roli znaku graficznego w Polsce została podjęta w ramach Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. W 1969 roku w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, pokazane zostały ikoniczne projekty z lat 1945-1969. Na ekspozycji zaprezentowano 335 znaków, zaprojektowanych dla fabryk, przedsiębiorstw, państwowych instytucji, wydarzeń kulturalnych, a także autorskie projekty i prace konkursowe, które nigdy nie zostały wdrożone. Zaprezentowane prace były odzwierciedleniem współczesnych modernistycznych tendencji, ale też ograniczonych możliwości technicznych tamtych czasów. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, była pokazywana w wielu miastach Polski i za granicą. Jednak od końca lat 60. nie powstała w Polsce żadna kolejna wystawa ani publikacja podejmująca próbę całościowego pokazania historii polskich znaków graficznych i identyfikacji wizualnych.

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych rekonstruuje legendarną wystawę z 1969 roku, prezentuje także najnowsze dokonania polskich projektantów z lat 2000-2015. W przeciwieństwie do lat 60., nowoczesny język komunikacji wizualnej to już nie tylko znaki graficzne, ale rozbudowane projekty, na które składają się działania z typografią, formatami, kształtami czy kolorem. Wiele prac jest częścią systemów brandingowych czy skomplikowanych strategii marketingowych.

Porównanie dwóch różnych kultur wizualnych, znaków i systemów identyfikacji powstałych w Polsce w odmiennych momentach historycznych będzie możliwe dzięki dwóm odsłonom wystawy.

W otwarciu i prezentacji wystawy udział wezmą pomysłodawcy i kuratorzy wystawy Patryk Hardziej (ilustrator, projektant grafiki) oraz Marcin „Rene“ Wawrzkiewicz (grafik-projektant, inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej).
Więcej informacji o wystawie: www.owzg.pl.
https://www.facebook.com/events/467676226735934/  

 

Otwarcie wystawy odbędzie się 20 grudnia 2016 r.,
o godz. 17.00 w wileńskiej galerii „Arka” (ul. Aušros Vartų 7).
Wystawa czynna do 14 stycznia 2017 r. Wstęp wolny.

Organizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie,
Instytut Adama Mickiewicza (IAM, culture.pl),

Partnerzy:
Galeria Związku Artystów Plastyków Litwy „Arka”,
Litewskie Forum Designu