“NEŽINOMA DAILĖ.

Lietuvos dailininkų sąjungos dailės kolekcijos bruožai”

Parodos atidarymas lapkričio 22 d., antradienį, 18 val.

 

NEŽINOMA DAILĖ

 

 

XX a. 7-9 dešimtmečiais intensyviai funkcionavusio Lietuvos dailės parodų fondo (LDF)  rinkinio tyrimas leidžia suprasti ir pajausti sudėtingas to laikmečio dailės realijas ir dailininko kūrėjo vaidmenį ideologizuotoje sovietmečio sistemoje. Paradoksalu, tačiau be šių ideologinių funkcijų Lietuvos dailės fondas rėmė ir naujų dailės idėjų procesus. Šis bandymas sugrįžti prie sovietų ideologinės veiklos meninio-ūkinio vieneto - Lietuvos dailės fondo, reiškia atrasti ir  naujai pamatyti užmirštus arba nepažintus dailės puslapius. 
Parodoje eksponuojami kūriniai atskleidžia, kaip persipina sudėtingi meniniai likimai ir biografijos, bandymas išlikti tarp priekalo ir kūjo, tarp reguliavimo ir noro išlikti savimi. Nepriklausomoje Lietuvoje atsikūrusi Lietuvos dailininkų sąjunga, perėmusi dailės fondo rinkinį, sugebėjo išsaugoti šią sudėtingą, tačiau savitą klasikinės ir moderniosios dailės kūrinių kolekciją. Joje atsiskleidžia tai, kad nepaisant reglamentuojančių ir užsakomųjų paskatų, daugelis dailininkų sukūrė, o dailės fondas nupirko (ypač devinto dešimtmečio pabaigoje) daug  laisvų, savarankiškų, nepriklausomų kūrėjų darbų. Kolekcijoje atsispindi saviti, profesionaūs,  ne tik skirtingų kartų ir sričių dailės kūrėjų darbai, bet ir meninių idėjų įvairovė bei konceptualumas, aprėpiantis kūrybos inspiracijas nuo mito iki skirtingai suvokiamos kasdienybės, kupinos grotesko elementų, brutalumo bei stilistinės traktuotės, nuo daiktiškumo iki abstrakcijos.
Šiuo metu LDS  fondo rinkinį sudaro virš 4 000 tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės, juvelyrikos ir kitų kūrinių, saugomų Lietuvos dailininkų sąjungoje ir apie 2 000 kūrinių, perduotų  Lietuvos dailės muziejaus nuosavybėn.
LDS „Arkos“ galerijos salėse surengta paroda yra tik mažas šio didžiulio rinkinio fragmentas. Projektas atskleidžia LDF istoriją, iliustruojant jos veiklą archyvų puslapiais ir kolekcijos sąrašais.

Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga
Rėmėjai:  LR  kultūros ministerija,  Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailės muziejus, UAB „Abina“

Parodos kuratorė dailėtyrininkė Nijolė Nevčesauskienė