Vidaus reikalai /
Inner Affairs / Sprawy Wewnętrzne

Galerija „Atvira dirbtuvė / Otwarta Pracownia“ (Krokuva, Lenkija)

Parodos atidarymas spalio 25 d., antradienį, 18 val.

The opening of the exhibition on 25 October, Tuesday, at 6 pm

Dalyviai / participants:

Bettina Bereś, Olgierd Chmielewski, Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Jerzy Grochocki, Miho Iwata, Bartłomiej Jarmoliński, Koji Kamoji, Krzysztof Klimek, Lech Kolasiński, Marek Kuś, Piotr Lutyński, Dariusz Mlącki, Maria Pyrlik, Sławomir Toman

Parodos kuratoriai: Krzysztof Klimek, Robert Wolak

Vidaus reikalai / Inner Affairs / Sprawy Wewnętrzne

 

Parodoje pristatoma daugiaaspektė Krokuvos menininkų asociacijos „Otwarta Pracownia“ (liet. „Atvira dirbtuvė“) narių kūryba: abstrakčioji, Kazimiero Malevičiaus įtakota, ir konstruktyvistinė  tapyba (Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Krzysztof Klimek, Jerzy Grochocki, Bettina Bereś, Wojciech Głogowski, Lech Kolasiński, Marek Kuś, Dariusz Mlącki), fotografija (Sławomir Toman, Bartłomiej Jarmoliński, Maria Pyrlik), instaliacijos su erdviniais objektais (Olgierd Chmielewski, Piotr Lutyński) bei Lenkijoje gyvenančių ir kuriančių japonų menininkų – Koji Kamoji ir Miko Iwata objektai bei performansai.

Parodos kuratoriai: Krzysztof Klimek, Robert Wolak.

 „Otwarta Pracownia“ įkurta 1995 m. Krokuvoje. Tai – nekomercinė, įvairaus amžiaus menininkų iniciatyva išlaikoma meno asociacija ir galerija, pristatanti šiuolaikinio meno scenoje mažiau populiarinamus reiškinius ir idėjas. Narių kūryba – išskirtinių asmenybių meninė veikla, kuri neapsiriboja viena sritimi ar programa, tačiau didelį dėmesį skiria tapybai – kaip alternatyvai plačiai paplitusioms instaliacijoms ir medijų menui. Galerija domisi dailininkais, kurių kūryba nepapuola į pagrindines, oficialiojo lenkų šiuolaikinio meno sroves. Nuo pat įsikūrimo galerija veikia kaip atvira meninių disputų ir ginčų vieta, nepriklausoma nuo institucijų ir nepaisanti kovų dėl prestižo. Čia rengiamos įvairių sričių meno parodos, organizuojami susitikimai, leidžiami leidiniai.

Lenkijos menininkų paroda yra bendro 2016 metų mainų projekto su Lietuvos tapytojais dalis. Tapytojų:  Henriko Čerapo, Algimanto Černiausko, Agnė Kulbytės, Gyčio Aštrausko, Simonos Merijauskaitės ir Artūro Mitino bendra paroda „Ad Originem“ šių metų rugsėjo 9 – 30 d. veikė galerijoje „Otwarta Pracownia“ Krokuvoje.

 

The exhibition “Inner Affairs“ in Arka Gallery in Vilnius is an attempt to present the multifaced art of the artists of the Association “Otwarta Pracownia“ (“Open Studio“) from Cracow: abstract and constructive painting, influenced by K. Malewicz‘s tradition (Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Krzysztof Klimek, Jerzy Grochocki, Bettina Bereś, Wojciech Głogowski, Lech Kolasiński, Marek Kuś, Dariusz Mlącki), photography (Sławomir Toman, Bartłomiej Jarmoliński, Maria Pyrlik), installations with spatial objects (Olgierd Chmielewski, Piotr Lutyński), objects and performances of Japan artists – Koji Kamoji and Miko Iwata, who live and work in Cracow.

Curators: Krzysztof Klimek, Robert Wolak.

 “Otwarta Pracownia“ was founded in 1995 in Cracow. It has been running a non-commercial art gallery from the very beginning. The association is a community of artists of different age. It presents art and artists which work outside the mainstream of Polish contemporary art, without any hunt for prestige. Its main aim has been the search for artworks which could be an alternative for art installations and new media so dominant on the art scene in recent years, mostly concentrated on the possibilities given by painting. The Association and the gallery are open to anyone who wants to confront his/her art with others, to dialogue through art. The artists of Association are strong personalities, who search for new solutions in art. “Otwarta Pracownia“ exerts it‘s influence through presentations of different kind of art, publications, meetings.

The exhibition “Inner Affairs“ is a part of the interchange project, arranged with Lithuanian painters in 2016. The painting exhibition “Ad Originem” of artists - Henrikas Čerapas, Algimantas Černiauskas, Agnė Kulbytė, Gytis Aštrauskas, Simona Merijauskaitė and Artūras Mitinas has been held in 9 – 30 September, 2016 at the gallery “Otwarta Pracownia“ in Cracow.