2016 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 17 d.

 

Vasile Botnaru (Moldova)

Vyno tapybos paroda

“NOSTALGIA, PLURALIA TANTUM”

 

Vasile Botnaru

 

Kiekviename žmoguje vienu metu gyvena praeitis ir ateitis. Dabartis – tarsi susiaurėjimas smėlio laikrodyje, per kurį smėlis nesulaikomai krenta iš viršutinės dalies į apatinę. Mumyse susipina prisiminimai ir svajonės. Būtuoju laiku mes sutauriname, nušviečiame vietas ir įvykius, iš kurių susideda mūsų prisiminimų vitražai. Neišsipildę svajonės persikelia į ateitį, todėl kad viskas dar gali įvykti. Jei ne šiame, tai kitame gyvenime. Apie tai ir yra mano vyno tapyba.

Autorius

Vasile Botnaru (gim. 1957-01-12) įgijo žurnalisto išsilavinimą Kišiniove ir Maskvoje (baigė Maskvos Valtybinį Lomonosovo universitetą). Jis dirbo įvairiose spaudos ir žurnalistikos srityse. Dabar užsiima radijo žurnalistika, yra „Radio Liberty“ Kišiniovo biuro vadovas, dėsto žurnalistiką.

Grafika domisi daugiau nei 20 metų. Nors neturi akademinio meninio išsilavinimo, menininkų bendruomenė priėmė jį kaip savitą įdomų autorių, vienintelį Moldovoje naujantį vyną kaip dažus savo savitai tapybai. Jo darbai buvo ne kartą pristatyti Moldovos ir užsienio spaudoje, poezijos rinkiniuose. Vasile Botnaru eksponavo savo darbus parodose Rumunijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Kanadoje, Estijoje ir Kinijoje. 2016 m. kartu su trimis Rumunijos ir Moldovos dailininkais jis pristatė savo darbus Europos Parlamente Briuselyje.

2009 m. apdovanotas Moldovos respublikos ordinu.

Vasile Botnaru
+373 69187077

 

Vasile Botnaru (Moldova)
NOSTALGIA, PLURALIA TANTUM
Wine-painting on paper

               Every person has a past and a future living in themselves. The present is like a narrowing of a sand clock, through which the sand is pouring from one section to the other. Our memories and dreams are intertwined in us. We ennoble and highlight the past tense places and events from which the stained-glass of our memories consists of. The unfulfilled dreams are being transferred to the future, where they could still be coming true, if not in this, then – in the next life. This is what my wine-painting is about.

Author

Vasile Botnaru (1957-01-12) is a journalist from the Republic of Moldova. He is the head of Radio Free Europe Kishinev. Vasile Botnaru have graduated from the Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University. He has worked as photo reporter, secretary of the editorial board, political commentator. Together with two colleagues, he has founded the Basa Press News Agency in November 1992. He has contributed to the import of the Pro TV Television to Kishinev and a correspondent for Associated Press.

In 2009 he was awarded the Order of the Republic of Moldova.

Василе Ботнару (Молдовa)
NOSTALGIA, PLURALIA TANTUM
Винопись
В каждом человеке оновременно пребывает прошлое и будущее. Настоящее - словно горловина через которую песок в клепсидре переливается, неудержимо, из верхней чаши в нижнюю. В нас переплетаются воспоминания и мечты. Задним числом мы облагораживаем, высветляем места и события  из которых состоят витражи наших воспоминаний. Неосуществленные мечты перелетают в будущее, потому что все еще может быть. Если не в нынешней, то будущей жизни. Об этом моя винопись.
Aвтoр
Василе Ботнару (1957-01-12) получил образование журналиста в Кишиневе и в Москве (МГУ им. Ломоносова). Работал во всех типах печати. Ныне занимается радиожурналистикой, является руководителем кишиневского бюро Радио Либерти, преподает журналистику.
Графикой увлекается более 20 лет. Хотя он не получил никакого академического образования в этой области, сообщество художников признало его как своеобразного автора, будучи единственным в Молдове автором рисующим вином. Его работы были неоднократно представлены в молдавской и зарубежной печати, в сборниках поэзии. Василе Ботнару выставлял свои работы в Румынии, Франции, Германии, Италии, Канаде, Эстонии, Китае. В 2016 году  вместе с тремя румынскими и молдавскими  художниками представил свои работы в Брюкселе, в Европарламенте.