2016 m. birželio 7 – 25 d.

VII-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė

TEKSTILĖ: SIELAI IR KŪNUI

 

 

June 7 – 25, 2016

VII Biennial of Lithuanian Textile Art

TEXTILE: BODY & SOUL

 

Tekstilė sielai ir kūnui

 

Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vienoje parodoje eksponuojamos visos tekstilės rūšys, supančios šiuolaikinį žmogų – ne tik  unikalieji kūriniai, bet ir dekoratyviniai audiniai bei dizainerių sukurti drabužiai. Tokią plačią aprėptį siūlo pats gyvenimas, neigiantis tekstilės elitiškumą, trinantis dailės sričių ribas, kviečiantis nauju žvilgsniu įvertinti tai, kas sudaro mūsų natūralią aplinką. O joje daug tekstilės – audinių, kilimų, mūsų dėvimų drabužių. Tekstilės menininkų ir kostiumo dizainerių pastangos sukurti estetišką aplinką dažnai susipina, jie dirba bendradarbiaudami tarpusavyje. Tekstilė vis dažniau traukia ir kitų dailės sričių atstovus – skulptorius, tapytojus, grafikus. Postmodernizmo epochoje skulptoriai mėgsta minkštas medžiagas, grafikai spaudžia, o tapytojai tapo ant audinių. Bendros veiklos pavyzdžių išvysime ir šioje parodoje. 
Bienalės rengėjai siekė aprėpti kuo daugiau sričių, telpančių į „tekstilės kultūros“ terminą, demonstruojantį archetipinį tekstilės vaidmenį žmogaus buityje. Sielos poreikius atspindi unikaliosios tekstilės kolekcija, o materialiosios, kūniškosios sferos – drabužiai ir dekoratyviniai audiniai, įvardijami „namų tekstile“. Kostiumo ir tekstilės dizaino eksponavimu kartu su unikaliąja kūryba siekiama priartėti prie šiuolaikinių vartotojų poreikių, sudominti tekstilės menu kuo gausesnes visuomenės grupes. Tai ir duoklės atidavimas dažnai bevardžiams dekoratyvinės tekstilės kūrėjams – unikalūs darbai yra viešinami, demonstruojami parodose, tuo tarpu namų tekstilę kuriančių menininkų atradimai dažnai lieka nuošalyje, nepaisant to, kad jie formuoja XXI amžiaus žmogaus gyvenseną, taiko inovatyvias technologijas, pasižymi unikaliajai tekstilei būdingu konceptualumu.
Skirtingai nuo masiniam vartotojui skirtų tekstilės mugių, kuriose galima išvysti daug komercinės tekstilės ir aprangos, bienalėje eksponuojama labiausiai intriguojanti ir kontroversiška dekoratyvinė tekstilė, pasižyminti unikaliajai tekstilei būdingu konceptualumu ir problemiškumu.
Lietuvos tekstilės menas – dinamiškai besiplėtojanti dailės sritis, jai būdinga plati raiškos skalė: nuo tradicinėmis meninėmis priemonėmis atliktų kūrinių iki ambicingų konceptualių darbų, pasitelkiančių išmaniąsias technologijas, vizualinius ir garsinius efektus, įsiliejančių į bendrą šiuolaikinio meno erdvę. Tekstilė glaudžiai susijusi su nacionaline lietuvių pasaulėjauta ir laikoma archetipine veiklos sritimi.
          Tekstilės meno bienalė pristato dabartinę lietuvių tekstilę su skirtingais autorių žvilgsniais į kultūrinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą, tradicijas ir inovacijas. Čia galima pamatyti ir tradicinį tekstilės meną, ir novatoriškus ieškojimus, naujų technologijų ir technikų apraiškas. Greta pripažintų menininkų – tekstilininkų Eglės Gandos Bogdanienės, Felikso Jakubausko, Linos Jonikės, Laimos Oržekauskienės, Zinaidos Vogėlienės, drabužių dizainerių Jolantos Talaikytės, Jolantos Vazalinskienės, tapytojų Sigitos Maslauskaitės, Arūnės Tornau, Jūratės Mitalienės ir kitų, savo kūrybą eksponuoja žinomi įvairių sričių dailininkai ir ambicinga jauniausioji menininkų karta.
Parodos atidarymo metu bus pristatyta šiais metais pasirodžiusi knyga „Absoliuti tekstilė: Nuo ištakų iki XXI a.“ (sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė), išleista Lietuvos dailės muziejuje 2014 m. gruodžio – 2015 m. gegužės mėnesiais veikusios parodos „Absoliuti tekstilė“ proga (parodos kuratorė – Eglė Ganda Bogdanienė).

Bienalės kuratorė prof. Žydrutė Ridulytė.
Organizatoriai: prof. Eglė Ganda Bogdanienė, dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė ir
LDS Galerija ARKA

Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė,
dr., menotyrininkė