2016 m. vasario 17 d. – kovo 5 d.

Dusetų dailės galerijos

20 metų jubiliejaus paroda

 

Dusetų dailės galerijos 20 metų jubiliejaus paroda

 

2015 m. Dusetų dailės galerija šventė savo 20 metų jubiliejų, gruodžio 12 d. galerijoje buvo surengta išsami apžvalginė paroda. Svarbiausias galerijos tikslas – suburti Dusetų krašte gimusius, gyvenančius ir kuriančius dailininkus, fotografus, pristatyti jų kūrybą, organizuojant parodas ne tik Dusetose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje.
Paskutinį kartą Arkos galerijoje Dusetų galerijos menininkų paroda vyko 1997 metais. Šiemet dusetiškiai sugrįžta į Arkos galeriją su savo jubiliejine paroda.
Parodoje dalyvauja 16 menininkų: Edmundas Broga, Danguolė Brogienė, Žydrūnas Dainys, Algirdas Gaižauskas, Violeta Ir Virgilijus Gasparaičiai, Arvydas Každailis, Remigijus Kriukas, Brigita Jadvyga Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Alvydas Stauskas, Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Birutė Zokaitytė ir Liliana Žutautienė.
 Šiai progai dusetiškiai išleido jubiliejinį savo 20-ties metų galerijos veiklos leidinį, kuris bus pristatytas Arkos galerijoje atidarymo metu.

Dusetų dailės galerijos kūrimosi pradžia – 1972-ieji. Tais metais Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) mokytojo, dailininko, vėliau mokyklos pavaduotojo, direktoriaus Raimondo Gapšio rūpesčiu buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas. Miestelyje susibūrė gabių dailės mokytojų, atsidavusių ne tik pedagogikai, bet ir kūrybai, branduolys. Dailininkų pedagogų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant tuometiniam Zarasų rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniūnui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos patalpose buvo atidaryta bene pirmoji mažame Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija ir surengta pirmoji Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda.
Per dvidešimt Dusetų dailės galerijos veiklos metų susiklostė įvairios tradicijos. Kiekvienų metų liepos mėnesį, minint galerijos įkūrimo datą, eksponuojami naujausi Dusetų krašto dailininkų ir fotografų kūriniai. Rengiamos tradicinės Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų parodos, kuriose dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos menininkai. Jau devyneri metai Respublikinių tradicinių žirgų lenktynių proga organizuojamos parodos „Žirgas dailėje“ arba „Žirgas fotografijoje”, kuriose aktyviai dalyvauja menininkai ne tik iš įvairių Lietuvos vietovių, bet ir užsienio. Galerijoje rengiami klasikinės muzikos ir poezijos vakarai, paskaitos apie dailę ir fotografiją, knygų ir drabužių kolekcijų pristatymai. Įvairių renginių buvo surengta daugiau kaip penkiasdešimt. Vykdoma edukacinė veikla, rengiamos mokinių kūrybos parodos ir jų aptarimai. Mokiniai supažindinami ne tik su šio krašto, bet ir kitų garsių menininkų darbais, taip formuojama profesionalaus meno samprata. Kaupiamas archyvas apie vykusius renginius, renkama informacija apie Dusetų krašto dailininkus, fotografus, jų kūrybą. Išleisti 23 leidiniai apie galerijos veiklą, menininkus, vykusių parodų katalogai. Galerijos dailininkai rengia plenerus ir aktyviai dalyvauja kitų rengiamuose pleneruose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje.
Galerijoje surengta 231 paroda. Įsimintiniausios: Petro Stausko akvarelės paroda, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 120-osioms gimimo metinėms (1995 m.); Nomedos ir Šarūno Saukų tapybos paroda (1996 m.); buvusių Justino Vienožinskio mokinių Algirdo Petro, Augustino Savicko ir Petro Stausko tapybos paroda, skirta J. Vienožinskio 110-osioms gimimo metinėms (1996 m.); Nijolės ir Mikalojaus Povilo Vilučių grafikos paroda (1997m.); Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) dailės mokytojų kūrybos paroda, skirta sustiprinto dailės mokymo 25-mečiui (1997 m.); Antano Sutkaus fotografijų paroda „Basų kojų nostalgija“ (1998 m.); Jūratės Mykolaitytės tapybos parodos (1999 m. ir 2002 m.); Algirdo Petrulio kūrybos personalinės parodos (1998 m., 2000 m., 2003 m., 2008 m.); Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda (2000 m.); popieriaus meno simpoziumo Dusetose paroda (2000 m.); Stanislovo Žvirgždo fotografijos paroda „Vilnijos peizažai” (2001 m.); „Aktas Lietuvos fotografijoje” (2002 m.); Druskininkų miesto dailininkų grupės „3x” narių kūrybos paroda (2002 m.); Gražinos Vitartaitės tapybos paroda (2003 m.); penkiolikos dailininkų tapybos paroda „Vyrai apie moteris” (2003 m.); Valentino Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda (2004 m.); Nomedos Saukienės tapybos paroda (2004 m.); Daugpilio miesto menininkų asociacijos narių kūrybos paroda (2005 m.); Arvydo Každailio ir Romualdo Čarnos grafikos bei Prano Griušio tapybos parodos (2006 m.); paroda „Žirgas dailėje” (2007 m.), tarptautinio akvarelininkų plenero paroda (2007 m.); Juozo Lebednyko kūrybos paroda (2008 m.); Rimanto Dichavičiaus kūrybos paroda „Vizijos” (2009 m.); Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dėstytojų kūrybos paroda (2009 m.); Vokietijos Westfaleno regiono „Welbergener Kreis“ dailinininkų kūrybos paroda (2010 m.); Šarūno Saukos tapybos paroda (2011 m.); Romualdo Inčirausko kūrybos paroda (2011 m.); Jono Kazlausko tapybos paroda (2012 m.); Edvino Kruminš (Ryga) skulptūrų paroda (2012 m.); Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda, skirta Kultūros centro Dusetų dailės galerijos naujo pastato atidarymui (2012 m.); Jūratės Mikolaitytės ir Klaudijaus Petrulio tapybos parodos (2012 m.); Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko autorinių stiklo kūrinių paroda (2013 m.); Rimanto Zigmo Bičiūno tapybos paroda (2013 m.); Klaipėdos menininkų projektas „Decentralizacija“ (2013 m.); Kauno dailininkų akvarelės, tapybos paroda (2013 m.); Panevėžio fotografų paroda (2013 m.); Jūratės Mitalienės tapybos paroda (2013 m.); Stasio Aukštuolio (1957-2011) grafikos paroda (2014 m.); Reginos Sipavičiūtės tekstilės paroda (2014 m.); Marijampolės menininkų kūrybos paroda (2014 m.); Alfredos Venslovaitės-Gintalienės ir Birutės Zokaitytės grafikos paroda (2015 m.); Juozo Lebednyko skulptūros ir pastelės paroda (2015 m.); jubiliejinė Dusetų krašto menininkų kūrybos „Galerijai dvidešimt“ paroda (2015 m.).
Dusetų dailės galerijos dailininkų ir fotografų kūrybos parodos rengiamos Lietuvos ir užsienio galerijose bei muziejuose. Per dvidešimt metų surengtos 83 parodos. Svarbiausios: Vilniaus „Arkos“ ir Panevėžio dailės galerijose (1997 m.); Amaseno (Italija) miesto merijoje (1999 m.); „Kauno lango“ ir Šiaulių dailės galerijose (2000 m.); Jekabpilio (Latvija) galerijoje „Mans‘s“ (2001 m.); Druskininkų „Mažojoje galerijoje” (2002 m.); Saint-Cyr-sur-Loire (Prancūzija) merijos iškilmių salėje (2005 m.); Rokiškio krašto muziejuje (2005 m.); Šiaulių „Laiptų“ galerijoje (2006 m.); 2008 m. Dusetų galerijos dailininkai atstovavo Utenos apskritį kūrybos parodoje „lt” Šteinfurto Gravenhorst vienuolyne (Vokietijoje); Telšių parodų salėje (2009 m.); „Kaunstprojek“ (Leipcigas, Vokietija) galerijoje (2010 m.); Rokiškio krašto muziejuje (2011 m.); Kėdainių daugiakultūriniame centre (2012 m.); Panevėžio fotografijos galerijoje (2012 m.); Marijampolės kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galerijoje (2013 m.); Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos parodų salėje (2013 m.); Sankt Peterburgo (Rusija) valstybiniame N. Rimskio Korsakovo konservatorijos operos ir baleto teatre (2013 m.); Utenos kultūros centro dailės galerijoje (2014 m.); Daugpilio miesto (Latvija) kraštotyros ir meno muziejuje (2015 m.).
Dailės galerijos iniciatyva 2008 m. Dusetose pradėtas kurti skulptūrų parkas. Pirmųjų skulptūrų autoriai – Dusetų krašto menininkai. 2008 metų rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus viešnagės Dusetose metu skulptūrų parke pasodino ąžuoliuką, bendravo su skulptūrų autoriais, galerijoje susitiko su Dusetų krašto dailininkais ir fotografais. Kiekvienais metais parkas papildomas naujais darbais. Šiuo metu yra 20 skulptūrų, kurias sukūrė Lietuvos ir Latvijos menininkai.
Dvidešimties metų veiklos apžvalga liudija, jog galerijoje susibūrė kūrybingi, aktyvūs, iniciatyvūs menininkai. Jų dėka Dusetų dailės galerija tapo reikšmingu kultūros ir meno židiniu Zarasų krašte ir visoje Lietuvoje.

 

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
Alvydas Stauskas