PIEŠINIO PARODA

„PIEŠINYS 2015 /
PER FORMĄ – Į TURINĮ“

2015 m. gegužės 26 d. - birželio 13 d.

-------------------------

„DRAWING 2015 /
THROUGH THE SHAPE TO THE CONTENT“

THE DRAWING EXHIBITION

May 26 – June 13, 2015

 

Piešinys 2015

 

PIEŠINYS 2015 / PER FORMĄ - Į TURINĮ

 

Paroda tradiciškai vyksta nuo 2006 m. kas dvejus metus kaip tęstinis edukacinis projektas, turintis didžiulį pasisekimą Lietuvos menininkų tarpe.

ŠIŲ METŲ PARODOS PRIORITETAS – FIGŪRATYVUMAS

Figūratyvumas dailėje reiškia ne tiek žmogaus figūros paišymą, kiek daiktiškumo, tikrovės įspūdžio perteikimą, formos ir erdvės, gylio, apimties, panašumo vaizdavimą. Tuo tarpu piešinio objektas gali būti kuo įvairiausias nuo žmogaus figūros,  portreto, iki gamtos formų piešimo, natiurmortų, miesto vaizdų; įdomios ir figūratyvumo transformacijos nuo erdvinės formos iki laisvo gesto ir dėmių kompozicijos. Vienijantis parodos segmentas visgi būtų regimosios tikrovės inspiracija kūrinyje ir žinoma atlikimo kokybė. Parodos tikslas - pažinti mimezės ir dailės sąveiką, keliant klausimą, kas tai per reiškinys, kaip jis atsiskleidžia skirtingų autorių kūryboje.

Šiuo projektu siekiama kuo daugiau menininkų ir žiūrovų supažindinti su šiuolaikiniu piešiniu, kaip atskira dailės sritimi. Iš naujo bandoma atsakyti į amžiną klausimą – ar būtinai geras menininkas privalo būti akademinio piešimo virtuozas, ar studijinis piešinys yra vienintelis būdas išmokti dailininko amato, ar piešinys padeda menininkui atrasti autentišką kelią, ar lieka tik kaip paruošiamoji meno kūrinio stadija.

Paroda „PIEŠINYS 2015 / PER FORMĄ - Į TURINĮ“ skiriasi nuo kitose galerijose rengiamų kuratorinių piešinio parodų savo užmoju ir apimtimi. Joje dalyvauja ir profesionalūs, ir jaunieji menininkai, vyresnių kursų VDA studentai.
Apžvalginė piešinio paroda vaizdžiai demonstruoja dabartinę piešinio, kaip atskiros dailės srities, situaciją, suteikia galimybę plačiai pasirodyti šioje srityje dirbantiems menininkams.

Parodos kuratorius
Paulius Juška