2015 m. sausio 9 – 29 d.

Estijos Nacionalinė biblioteka (Tõnismägi 2, Tallinas)

Lietuvos, Latvijos, Estijos Dailininkų sąjungų paroda

„KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

skirta Baltijos kelio 25 metų sukakčiai paminėti

Parodos atidarymas 2015 m. sausio 9 d., penktadienį, 16 val.

 

Parodos organizatorius:
Lietuvos dailininkų sąjungos galerija ARKA
Partneriai:
Lietuvos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjunga
Estijos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjungos galerija
Pärnu muziejus
Estijos Nacionalinė Biblioteka
Rėmėjai:
LT Kultūros taryba
LR ambasada Latvijoje
LR ambasada Estijoje
Estijos kultūros fondas
Estijos užsienio reikalų ministerija

----------------------------------------------

January 9 - 29, 2015

National Library of Estonia (Tõnismägi 2, Tallinn)

The exhibition of Lithuanian, Latvian and Estonian Artists’ Associations

“KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

Dedicated to the 25th anniversary of Baltic Way

Opening of the exhibition on Friday, 9 January, 2015, at 4 pm

The organiser:
Lithuanian Artists’ Association Gallery ARKA
Partners:
The Lithuanian Artists’ Association
The Artists' Union of Latvia
The Estonian Artists‘ Association
The Gallery of Artists’ Union of Latvia
Pärnu Museum
The National Library of Estonia
Sponsors:
LT Culture Council
LT Embassy in Latvia
LT embassy in Estonia
Cultural Endowment of Estonia
Estonian Ministry of Foreign Affairs

 

KELIAS / CEĻŠ / KETT

 

 

Exhibition KELIAS / CEĻŠ / KETT is held by the Lithuanian, Latvian and Estonian artists' associations and dedicated to the 25th anniversary of the Baltic Way

Group exhibition of Lithuanian, Latvian and Estonian artists KELIAS / CEĻŠ / KETT dedicated to the 25th anniversary of the Baltic Way will be opened in National Library of Estonia (Tõnismägi 2, Tallinn) at 4pm on 9 January, 2015.

The purpose of the exhibition is to recollect the Baltic Way as one of the most important event in the history of the Baltic States, to value common endeavours during the process of regaining independence and the unity of states in today's changing world; also, to observe creative tendencies in the contemporary art scene of the Baltic States and encourage mutual exchange of ideas and experiences.

Artists of various fields of art have been invited to participate in the project, including painting, printmaking, sculpture, photography, installation and video. In one way or another, the exhibited works of art study various issues and subjects connected to the Baltic Way: freedom, nationhood, vicinity and identity. The artists also hold a wider discussion on social problems and on human life as a journey.

Participating Estonian artists are: Siim-Tanel Annus, Inga Heamägi, Johnson & Johnson (only in Pärnu Museum), Lauri Koppel, August Künnapu, Raul Meel, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Mall Nukke and Elis Saareväli; also Vano Allsalu, the current president of the Estonian Artists' Association and Jaan Elken, the former president of the Estonian Artists' Association. International co-ordinators and exhibition designers on the spot are Dovilé Tomkute-Veleckiene (Lithuania); Igors Dobicins and Inese Baranovska (Latvia); and Inga Heamägi (Estonia). The exhibition will be accompanied by a catalogue in English and Lithuanian.

The first venue of the group exhibition was Arka Gallery of the Lithuanian Artists' Association in Vilnius (2 September through 27 September 2014); the exhibition continued in the gallery of the Latvian Artists' Union in Riga (10 October through 4 November 2014) and in Pärnu Museum (14 November through 4 January 2015)
At the opening of the exhibition in Vilnius a cooperation agreement between the artists' associations of all three Baltic States was signed.

KELIAS / CEĻŠ / KETT exhibition in the National Library of Estonia will be up until 29 January 2015 in the Main Exhibition Hall, Foyer Gallery and Sixth Floor Gallery.
The initiator and organizer of the exhibition is Arka Gallery of the Lithuanian Artists' Association.

Partners: Lithuanian Artists' Association, Latvian Artists' Union, Estonian Artists' Association, gallery of the Latvian Artists' Union, Pärnu Museum, National Library of Estonia.
Estonian supporters of the exhibition: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Foreign Affairs.

Information about exhibition:
Inga Heamägi, +372 53434483, ingaheamagi@gmail.com

Ave Tölpt, Head of Exhibitions Department, National Library of Estonia
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn, Estonia
Phone: +372 630 7150; Mob: +372 5680 7150

www.nlib.ee

 


Lietuvos, Latvijos ir Estijos Dailininkų sąjungų paroda „KELIAS / CELŠ / KETT“, skirta Baltijos kelio 25-mečiui Estijos Nacionalinėje bibliotekoje Taline
Jungtinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos paroda „KELIAS / CELŠ / KETT“, skirta Baltijos kelio 25-mečiui, 2015 m. sausio 9 d., penktadienį, 16 val. atidaroma Estijos Nacionalinėje bibliotekoje (Tõnismägi 2, Tallinas). Paroda yra svarbus įvykis tiek menine, tiek pilietine prasme, primenantis jaudinančias Baltijos šalių vienybės akimirkas ir nepriklausomybės dvelksmą.

Šia paroda buvo siekiama akcentuoti šalių vienybės liudijimus Baltijos kelyje, paminėti „Baltijos kelią“ kaip vieną svarbiausių įvykių XX a. Baltijos šalių istorijoje. Vienybė svarbi ir šiandien, siekiant atskleisti menininkų pozicijas vieningame projekte, atspindinčiame sudėtingus laikmečio pokyčius, skirtingas Baltijos šalių ekonomines, politines ir kultūrines situacijas. Parodoje pasitelktos visuomenei ir kūrybai aktualios laisvės, nepriklausomybės, valstybingumo, tautinio  identiteto idėjos buvo apibrėžtos „kelio“ kaip ėjimo į priekį, žmogaus gyvenimo kelio, nūdienos aktualijų meninės išraiškos metafora.
Projekte dalyvauja įvairių sričių profesionalūs menininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijosi: tapytojai, grafikai, skulptoriai, fotografai, instaliacijų ir video meno kūrėjai. Daugiau nei 50 menininkų eksponavo virš 100 kūrinių. Parodos kuratoriai: Dovilé Tomkute-Veleckiene (Lietuva); Igors Dobicins ir Inese Baranovska (Latvija); Inga Heamägi (Estija). Yra išleistas parodos katalogas anglų ir lietuvių kalbomis.
Ši paroda jau buvo eksponuota Vilniuje, galerijoje ARKA š.m. rugsėjo 2 – 27 d., Rygoje, Latvijos dailininkų sąjungos galerijoje spalio10 – lapkričio 3 d.,  Pärnu Muziejuje lapkričio 14 – gruodžio 13 d. Parodos eksponavimas Estijos Nacionalinėje bibliotekoje Taline užbaigs parodos „KELIAS / CELŠ / KETT“, kelionę po Baltijos šalis.

Paroda „KELIAS / CELŠ / KETT“ Estijos Nacionalinės bibliotekoje Taline bus eksponuojama iki sausio 29 d. pagrindinėje parodų salėje, Foje galerijoje ir Šešto aukšto galerijoje. Parodos iniciatorius ir organizatorius yra Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Arka“.
Partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Latvijos dailininkų sąjunga, Estijos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjungos galerija, Pärnu muziejus, Estijos Nacionalinė Biblioteka
Rėmėjai: LT Kultūros taryba, LR ambasada Latvijoje, LR ambasada Estijoje, Estijos kultūros fondas, Estijos užsienio reikalų ministerija.

Informacija apie projektą:
Dovilė Tomkutė (Lietuva) +370 688 26875, tomkute@takas.lt
Inga Heamägi (Estija) +372 53434483, ingaheamagi@gmail.com 
Ave Tölpt, Estijos nacioanlinės bibliotekos parodų skyriaus vadovė,
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn, Estonia
Phone: +372 630 7150; Mob: +372 5680 7150

www.nlib.ee