2014 m. lapkričio 14 – gruodžio 13 d.

Pärnu Muziejus (Aida g. 3, Pärnu)

Lietuvos, Latvijos, Estijos Dailininkų sąjungų paroda

„KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

skirta Baltijos kelio 25 metų sukakčiai paminėti

Parodos atidarymas lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val.

Parodos organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjungos galerija ARKA

Partneriai:
Lietuvos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjunga
Estijos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjungos galerija
Pärnu muziejus
Estijos Nacionalinė Biblioteka

Rėmėjai:
LT Kultūros taryba
Estijos kultūros fondas
Estijos užsienio reikalų ministerija

 

----------------------------------------------

 

November 14 – December 13, 2014

Pärnu Museum (Aida Street 3, Pärnu)

The exhibition of Lithuanian, Latvian and Estonian Artists’ Associations

“KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

Dedicated to the 25th anniversary of Baltic Way

Opening of the exhibition on Friday, 14 November, at 5 pm

The organiser:
Lithuanian Artists’ Association Gallery ARKA

Partners:
The Lithuanian Artists’ Association
The Artists' Union of Latvia
The Estonian Artists‘ Association
The Gallery of Artists’ Union of Latvia
Pärnu Museum
The National Library of Estonia

Sponsors:
LT Culture Council
Cultural Endowment of Estonia
Estonian Ministry of Foreign Affairs

 

KELIAS / CEĻŠ / KETT

 

KVIETIMAS Paroda „KELIAS / CELŠ / KETT“ Pärnu Muziejuje (Estija)

 

Kviečiame Jus į jungtinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos parodos „KELIAS / CELŠ / KETT“, skirtos Baltijos kelio 25-mečiui, atidarymą. Paroda yra svarbus įvykis tiek menine, tiek pilietine prasme, primenantis jaudinančias Baltijos šalių vienybės akimirkas ir nepriklausomybės dvelksmą.
Paroda bus atidaroma š.m. lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val.  Pärnu Muziejuje (Aida g. 3, Pärnu, Estija)

Šia paroda siekiama akcentuoti šalių vienybės liudijimus Baltijos kelyje. Vienybė svarbi ir šiandien, siekiant atskleisti menininkų pozicijas vieningame projekte, atspindinčiame sudėtingus laikmečio pokyčius, skirtingas Baltijos šalių ekonomines, politines ir kultūrines situacijas. Parodoje pasitelktos visuomenei ir kūrybai aktualios laisvės, nepriklausomybės, valstybingumo, tautinio  identiteto idėjos buvo apibrėžtos „kelio“ kaip ėjimo į priekį, žmogaus gyvenimo kelio, nūdienos aktualijų meninės išraiškos metafora.
Parodoje eksponuojami profesionalių menininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbai. Ši paroda jau buvo eksponuota Vilniuje, galerijoje ARKA š.m. rugsėjo 2 – 27 d. ir Rygoje, Latvijos dailininkų sąjungos galerijoje spalio10 – lapkričio 3 d. Po eksponavimo Pärnu Muziejuje paroda keliaus į Estijos Nacionalinės bibliotekos galeriją Taline.
Informacija apie projektą:
Dovilė Tomkutė (Lietuva) +370 688 26875, tomkute@takas.lt
Inga Heamägi (Estija) +372 53434483, ingaheamagi@gmail.com 

 

INVITATION The Exhibition “KELIAS/CEĻŠ/KETT at Pärnu Museum (Estonia)

 

You are cordially invited to attend the opening of the joint exhibition of Lithuania, Latvia and Estonia “KELIAS/CEĻŠ/KETT” , dedicated to commemorate the 25th anniversary of the Baltic Way. The exhibiton opening will take place at Pärnu Museum (Aida Street 3, Pärnu, Estonia) on November 14, 2014, at 17:00 pm

The aim of the exhibition “KELIAS / CEĻŠ / KETT” - is to commemorate the Baltic Way - important fact for our countries history, to highlight the unity of our countries, the aspiration for the independence, to consolidate the Baltic artists in one project, to reflect the controversial situation of today’s world, to compare the tendencies in contemporary modern art in all three Baltic countries, to share the artistic ideas.
The artists from different spheres were invited to take part at the project. The presented works are reflecting the ideas and thematic of Baltic Way: freedom, independency, statehood, neighbourhood, Baltic identity, as well as the concept of the ROAD in the literally and figuratively meanings – development, moving forward (or may be backward?), the road of human life, the artistic expression of today’s topicalities.
The exhibitions already took places in Vilnius, at ARKA Gallery on September 2 – 27 and in Riga, The Gallery of Artists’ Union of Latvia on October 10 – December 3, 2014. After Pärnu the exhibition will travel to the National Library of Estonia, Tallin.

Information about the project:

Dovilė Tomkutė (Lithuania) +370 68826875, tomkute@takas.lt

Inga Heamägi (Estonia) +372 53434483, ingaheamagi@gmail.com