2014 m. spalio 10 – lapkričio 3 d.
Latvijos dailininkų sąjungos galerijoje (adresas: 11. Novembra krastmala 35, Ryga)
Lietuvos, Latvijos, Estijos Dailininkų sąjungų paroda

„KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

skirta Baltijos kelio 25 metų sukakčiai paminėti

Parodos atidarymas spalio 10 d., penktadienį, 17 val.

 

Parodos organizatorius:
Lietuvos dailininkų sąjungos galerija ARKA
Partneriai:
Lietuvos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjunga
Estijos dailininkų sąjunga
Latvijos dailininkų sąjungos galerija
Naujojo meno muziejus Pärnu
Estijos Nacionalinė Biblioteka
Pagrindinis rėmėjas:
LT Kultūros taryba

----------------------------------------------

October 10 – November 3, 2014

At the Gallery of the Artists‘ Union of Latvia (address: 11. Novembra krastmala 35, Ryga)

The exhibition of Lithuanian, Latvian and Estonian Artists’ Associations

“KELIAS / CEĻŠ / KETT”,

Dedicated to the 25th anniversary of Baltic Way

Opening of the exhibition on Friday, 10 October, at 5 pm

 

The organiser:
Lithuanian Artists’ Association Gallery ARKA
Partners:
The Lithuanian Artists’ Association
The Artists' Union of Latvia
The Estonian Artists‘ Association
The Gallery of Artists’ Union of Latvia
The Museum of New Art In Pärnu
The National Library of Estonia
General sponsor:
LT Culture Council

 

 

KELIAS / CEĻŠ / KETT

 

Kviečiame Jus į jungtinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos parodos „KELIAS / CELŠ / KETT“, skirtos Baltijos kelio 25-mečiui, atidarymą š.m. spalio 10 d., penktadienį, 17 val.  Latvijos dailininkų sąjungos galerijoje (adresas: 11. Novembra krastmala 35, Ryga).

Šia paroda siekiama akcentuoti šalių vienybės liudijimus Baltijos kelyje. Vienybė svarbi ir šiandien, siekiant atskleisti menininkų pozicijas vieningame projekte, atspindinčiame sudėtingus laikmečio pokyčius, skirtingas Baltijos šalių ekonomines, politines ir kultūrines situacijas. Parodoje pasitelktos visuomenei ir kūrybai aktualios laisvės, nepriklausomybės, valstybingumo, tautinio  identiteto idėjos buvo apibrėžtos „kelio“ kaip ėjimo į priekį, žmogaus gyvenimo kelio, nūdienos aktualijų meninės išraiškos metafora.

Parodoje eksponuojami Lietuvos, Latvijos ir Estijos dailininkų sąjungų menininkų darbai. Ši paroda jau buvo eksponuota Vilniuje š.m. rugsėjo 2 – 27 dienomis. Po eksponavimo Rygoje, ši paroda keliaus į Naujojo meno muziejų Pärnu ir Estijos Nacionalinės bibliotekos galeriją Taline.

Parodos iniciatorius - Lietuvos dailininkų sąjungos galerija ARKA.

Partneriai - Lietuvos dailininkų sąjunga, Latvijos dailininkų sąjunga, Estijos dailininkų sąjunga, Latvijos dailininkų sąjungos galerija, Pärnu muziejus, Estijos nacionalinė biblioteka.

Paroda Rygoje bus eksponuojama iki š.m. lapkričio 3 dienos.

Informacija tel.: Igors Dobičins +371 266 28302,
Inese Baranovska +371 263 45932