2014 m. birželio 10 – 28 d.

VI-oji LIETUVOS TEKSTILĖS MENO BIENALĖ

„TEKSTILĖ X“

 

 

June 10 – 28, 2014

THE VI BIENNIAL OF LITHUANIAN TEXTILE ART

“TEXTILE X”

 

Tekstilė X

 

VI-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „TEKSTILĖ X“

 

VI-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „Textilė X“ pristato šiuolaikinį Lietuvos tekstilės meną, jo raidos kryptis, atstovaujamas kartas, profesinių interesų lauką. Dar prieš keliolika metų stebinusi kardinaliais pokyčiais,  tekstilė ir toliau Lietuvoje lieka viena dinamiškiausiai besiplėtojančių meninės veiklos sričių,  kurios atstovai sėkmingai dalyvauja konkursinėse tarptautinėse parodose, traukia kitų šalių parodų kuratorių dėmesį. Praėjus daugiau nei dviems dešimtmečiams po nepriklausomybės atkūrimo, bandome išsiaiškinti, ar stovime vietoje, ar keičiamės, kokius naujus pavidalus įgauna tekstilininkų saviraiškos būdai, kokios idėjos vyrauja. Bienalėje dalyvauja per keturiasdešimt dailininkų, kurių darbuose atsiskleidžia skirtingi žvilgsniai į egzistencijos problemas, tautinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą.

Dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

 

The VI Biennial of Lithuanian Textile Art “TEXTILE X”

 

The VI Biennial of Lithuanian Textile Art “Textile X” introduces contemporary Lithuanian textile art, the trends of its development, generations represented and the sphere of professional interests. Several years ago having astonished with cardinal changes, textile remains the most dynamic and developing artistic activity sphere, where its representatives participate in international exhibitions with great success, attracting attention of curators from different countries. More than two decades having passed after the restoration of independence, we attempt to clarify for ourselves, whether we are changing, what new shapes acquire the ways of self-expression of textile artists, what ideas dominate. Over forty artists participate in biennial, in their creations various points of view on the problems of existence on national and historical heritage and mass culture are being revealed.

Dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė