2014 04 15 – 05 03

Dalia Mažeikytė

RETRO GRAFIKA POST. LAIKO SLINKTYS

RETRO GRAFIKA POST. TIME SHIFTS

Parodos atidarymas balandžio 15 d., antradienį, 17 val.

 

RETRO GRAFIKA POST. LAIKO SLINKTYS

 

Lietuvių grafikos istorija Dalią Genovaitę Mažeikytę įsimins kaip spalvų dailininkę. 1968 m. baigusi VDA grafikos katedrą,  ji jau 1970 m. eksponavo ofortus, papildytus kitų atspalvių inkliuzais (ciklas „Fanų kalnų ritmai“). Nuo tada beveik visa D. Mažeikytės grafika, išskyrus dalį litografijų ir piešinių, yra koloristinė. Jos ekspresyvios ir simboliškai įprasmintos spalvos  pakylėja virš kasdienybės,  kalba apie neatsiejamą žmogaus ir gamtos ryšį su amžinybe, atsiveriančias erdves ir jų vibracijas, laiko tėkmę, nuolatinę gyvybės dinamiką ir kaitą, laisvą jausmų skrydį, išmintį ir dvasios atsinaujinimų patirtį (pvz., ofortų ciklas „Galimybių rojus“, 2006). Tai intelektuali, poetiška  ir spontaniška kūryba, žadinanti intuityviąją žiūrą.
Apžvalginėje Dalios Mažeikytės grafikos parodoje eksponuojami estampai (ofortai su akvatinta, sausos adatos, cinko ir mišri technika, lino raižiniai), o taip pat monotipijos, tapyba ant popieriaus akrilu su smėliu, vandens aliejiniais dažais, pastele. Jaunystės kūryboje vyravo estampai, apie 1980 m. – monotipija, o vėliau vis stiprėjo jos grafikos ryšys su tapyba. Ankstyvieji Mažeikytės estampai buvo svarbūs visos, tuo metu dar „juodai-baltos“, lietuvių grafikos kaitai, nes atverdavo naujas spalvos pritaikymo galimybes. 1974 m. cikle „Senojo kaimo nuotraukos“ Mažeikytė išbandė volavimo techniką. Ji viena pirmųjų ėmė spausdinti nuo dviejų ir daugiau skirtingos spalvos klišių, kurioms šiek tiek pasislenkant atspalviai persikloja ir persišviečia vieni per kitus („Palangos pušys sningant“, 1979, „Skambanti erdvė“, 2001). Mažeikytės cikluose atsiskleidė subtilūs oforto arba sausos adatos linijų, akvatintos tonų santykiai su spalvos plotais („Geltonosios meditacijos“, 1997).

Dailininkė yra sukūrusi daugybę monotipijų. Parodoje eksponuojamos 1973 – 1991 m. miniatiūros, inspiruotos japonų estetikos ir kaligrafijos, lengvos ir dinamiškos tarsi poetiniai ekspromtai. Naujausia, 2012 – 2014 m. „Grafika tapybiškai“ – tapyba ant popieriaus voleliu. Šia, kaip ir kitomis technikomis, D. Mažeikytė išgauna specifinę, „grafišką“, dažo jungtį su popieriumi. Volelio ir štampų žymės savaime yra grafikos atspaudai. Drauge jie, ne blogiau nei monotipija ar tapyba teptuku, užfiksuoja dailininkės energiją ir rankos judesį. Ciklai „Geometrinių formų simbolika“, „Kitokie debesys“, „Laiko slinktys“, „Šviesos momentai“ yra stiprių  lakoniškų formų, monumentalūs. Asociatyvias, beveik  abstrakčias kompozicijas kartais papildo runos, kaligrafiniai ar simboliniai ženklai, bet pati esmė išsakoma spalvomis.                         

Prof. habil.dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė

 

Man kūryba yra dvasinio tobulėjimo kelias ir gyvenimo būdas, todėl pamėgau įvairias technikas, kurios leidžia atsiskleisti ir atspindėti tą nepakartojamą grožio buvimą, tą veržlų norą tobulėti, suvokti pasaulį, pažinti dvasiniu žvilgsniu tą šilumą jausmų, tą kaitrą, tą erdvę, tą minčių ugnį. Per įvairiausias spalvas, jų derinius, per spalvų pustonius, formas, linijas, dėmes, struktūras, struktūrėles atsiskleidžia vis nauji ir nauji žmogaus prigimtyje užslėpti klodai ir simboliai, ženklai. Ir tuomet niekas nebesvarbu, kaip žmogus ir dailininkas esi stiprus, rūpi tiktai tas skrydis, tas svaigulys ir džiaugsmas, ta laisvė, tas vidinis jutimas ir regėjimas, kuris persipina, tampa gyvenimu gyvenime ir ta jėga, kuri laiko gyvenimo siūlę. Čia nėra formos materialumo, jos skausmingumo, nėra šešėlių, slegiančios tamsos, vien spalvos, judėjimai, simboliniai dariniai, viskas džiugina, nėra liūdesio, nėra reikšmingumo nei turto, nėra baimės, puikybės. Matomas ir nematomas pasaulis, kiekvieną sekundę prisipildęs begalinės kuriančios jėgos, reiškiamos plokštumoje medžiagos, tampa gyvybės tęstinumo forma. Žmogaus rankomis ir mintimis sukurtas kievieno daikto pavidalas atsispindi dvasinėje plotmėje ir keičiasi, dyla laike, išplaukdamas į begalinį judėjimo srautą. Būti maištaujančiu prieš tvarką yra beviltiška, neverta prie nieko prisirišti. Belieka žvelgti į šiuos paveikslus, įkvėptus ir sukurtus šiuo pavidalu, ČIA ir DABAR, nes rytoj jie jau bus kitokie, kitokios dvasios ir tu pats būsi kitoks.

Dalia Mažeikytė

DALIA GENOVAITĖ MAŽEIKYTĖ

Gimė 1943 07 15, Roviškėlės vienkiemyje, Rokiškio raj.
1962 – 1968 m. studijavo Lietuvos Valstybiniame dailės institute (Monumentaliosios tapybos, vėliau tekstilės  ir grafikos fakultetuose, įgijo grafikos (estampą) specialybę.
Nuo 1974 m. yra Lietuvos Dailininkų Sąjungos grafikos sekcijos narė, o nuo 1988 m. – Tapybos sekcijos narė. Nuo 1968 m. aktyviai dalyvauja Lietuvoje ir užsienio šalyse rengiamose parodose.
Nuo 1977 m. – laisva menininkė.
Kuria aliejinės tapybos, akrilo paveikslus. Grafikoje dirba įvairiomis technikomis – kuria estampus, mažąją grafiką, monotipijas, akvareles, aliejinės  pastelės kūrinius, rašo eilėraščius.
Gyvena ir kuria Vilniuje.
Yra surengusi dvidešimt keturias personalines grafikos ir tapybos parodas.

 APDOVANOJIMAI
1977 – Talino grafikos trienalės diplomas.
1981 -  Miklošo Kaplano medaliu ir premija (Vengrija) už monotipijas aliejine technika. 1997 – 1998 metais gavo Aukščiausio laipsnio Valstybinę stipendiją.
1983 – Tarptautinio exlibrio konkurso Vilnius – Metropolis premija.
1993 – Tarptautinio „ Life“ teatro festivalio exlibrių konkurso premija, Vilnius.
1995 – Tarptautinio exlibrio konkurso M. K. Čiurlioniui premija.
1997- 1998 – Aukščiausio laipsnio Valstybės stipendija.

MUZIEJAI
Lietuvos dailės muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Rokiškio krašto muziejus
Prof. Liudvigo Šiuolaikinio Meno Muziejus Kiolne, Vokietija
M.K.Čiurlionio galerija Čikagoje, JAV
Sarcelles miesto Merija, Prancūzija
Kolekcininkai Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Kanadoje, Amerijokje, Japonijoje, Rusijoje.

PERSONALINĖS GRAFIKOS PARODOS
1981 -  Menininkų rūmai, Vilnius
1990/1991 -  Parodų rūmai, Vilnius
1990 -  Grafo Fon Ropo rūmai, Pakruojis
1998 -  LDS galerija „Kairė-  dešinė“, Vilnius
1998 -  Medalių galerija, Vilnius
1998 -  Grafikos centras, Vilnius
2003 -  Grafikos centras, Vilnius
2008 -  Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė – dešinė“, Vilnius
2014 -  Galerija „Arka“, Vilnius

 PERSONALINĖS TAPYBOS PARODOS
1988 – Taikomosios dailės galerija, Vilnius
1990 – Galerija „Arka“, Vilnius
1991 – Taikomosios dailės galerija, Vilnius
1993 – Galerija „Arka“, Vilnius
1995 – Galerija „Arka“, Vilnius
1995 – „Šiaurės Atėnų“ meno salonas, Vilnius
1999 – akvarelės paroda Grafikos centre, Vilnius
2001 – A. Mickečiaus Viešoji biblioteka, Vilnius
2002 – Kanados ambasada, Vilnius
2004 – Galerija „Arka“, Vilnius
2008 – Galerija „Arka“, Vilnius
2009 -  Galerija „Arka“, Vilnius
2009 – Galerija „Rotunda“, Vilnius
2011 – Rašytojų klubas, Vilnius
2013 -  Jubiliejinė tapybos paroda Vilniaus miesto Rotušėje

SVARBESNĖS GRUPINĖS PARODOS
1989 – Respublikinė tapybos paroda, Vilnius
2002 – LDS apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda „Kolekcija 2002“, Vilnius
2003 – Vilniaus tapytojų paroda, galerija „Arka“, Vilnius
2003 – Respublikinė tapybos paroda „Autoportretas“, galerija „Arka“, Vilnius
2004 – tapybos paroda „Mano mūza“, galerija „Arka“, Vilnius
2005 – metinė tapybos paroda „Pasveikinimas Vilniui“, galerija „Arka“, Vilnius
2007 – 13-osios Vilniaus tapybos trienalės paroda „Monologai“, Parodų rūmai, Vilnius
2007 – paroda „Lietuvos kelias“, Lietuvos dailės muziejus, Radvilų rūmai, Vilnius
2008 – apžvalginė tapybos paroda, galerija „Arka“, Vilnius
2009 – „Vilniaus tapyba 2009“, galerija „Arka“, Vilnius
2010 – tapybos paroda „Linija, spalva, erdvė“, galerija „Arka“, Vilnius
2010 – tarptautinio tapybos paroda Nidoje, Molėtuose
2011 – tapybos paroda „XXI a. Autoportretas“, galerija „Arka“, Vilnius
2012 – Nidos tapybos kolekcijos paroda Indijoje