2014 m. vasario 18 – kovo 11 d.

IOANNIS KARALIAS

(Graikija)

tapybos paroda

VIZIJOS

 

----------------------------------------------------------------------------

 

February 18 – March 11, 2014

IOANNIS KARALIAS

(Greece)

DREAMWORKS

Painting Exhibition

 

IOANNIS KARALIAS.

 

Graikų architektas, menininkas ir poetas Ioannis Karalias pristato savo naujausius tapybos darbus parodoje „Dreamworks“ („Vizijos“) ir poezijos knygą "Gatherings” („Susibūrimai”) LDS galerijoje ARKA.

Parodoje pavadinimu „Dreamworks“, globojamoje Graikijos Ambasados Vilniuje, demonstruojami nauji menininko tapybos darbai, akrilas ant drobės, pasiremti vizijomis, sapnais, senovės graikų literatūra, poezija ir mitais. Ekspresiškos savo pateikimu ir atlikimu, drobės yra lyg spalvų sprogimas. Menininkas renkasi lokališką vaizdavimą ir ryškias švytinčias spalvas, iliustruojančias gamtos balansą tarp mūsų turtingo pasaulio gyvybingumo ir kito pasaulio. Jo būtybės, daugiausia gyvūnų motyvai, sukurti jo vaizduotės ir įtakoti skirtingų meno istorijos periodų: nuo Egipto motyvų iki senovės Majų formų, vienos su kitomis leidžiasi į intensyvų dialogą. Būtybės liaunasi buvusios tik savo žmogiškų pavidalų simboliais ir jų vaidinamomis rolėmis; vietoj to – per labai asmeninį menininko įsitikinimą – fiksuoją kažką giliai universalaus.
Savo naujuose tapybos darbuose, autorius trokšta išvengti neišvengiamo irimo. Vienkartinėje realybėje jis talpina save ir tuos, kurie yra arčiausiai jo širdies: motina, tėvas, buvusios meilės, taip stengdamasis konfidencialiai užtikrinti jų ramų egzistavimą. Šis pasaulis yra graži fikcinė realybė su kito pasaulio, esančio toli nuo to, kurį mes pažįstame ar galime pasiekti, didybe.
Tapytojo naujausieji darbai yra mito ir amžinojo gyvenimo suvokimo tęsinys, jais siekiama įprasminti žmogaus neišvengiamą trumpalaikiškumą. Mes turime priėjimą prie ramaus pasaulio, tobulos ir nuostabios vietos, kur kupini pasitikėjimo gyvūnai glėbesčiuojasi, kalbasi ir bučiuojasi vieni su kitais, tarsi gerieji samariečiai. Tai animuotas pasaulis, rojus, kuriame jaunatviškumas švyti kaip kerai ir sielvartas tampa akinančiomis baltomis plunksnomis. Su tokiu didingumu tikrasis pasaulio sielvartas tampa lengiau ištveriamas.
Ir vis dėl to, mums yra primenama, kad viskas, su kuo mes susiduriame, yra ne daugiau nei fikcija, kurioje panašios į būtybes formos ir gyvūnai yra viso labo tik negyvi fragmentai tų, kurių jau nebėra. Objektai itin jausmingu ir žadinančiu būdu naudojami tarsi ekspresyvių šviesos ir spalvų studijų ant drobės alibi.  
Būtybės ir arabeskinės formos šoka, kuomet paprasti figūriniai elementai simbolizuoja ir iš anksto apgalvotai primena mums apie dažų naudojimo būdą pažadinti universaliai atpažįstamus dalykus kaip paukštis, gyvatė, krokodilas, laivas, žmogus. Eksponuojami tuo pačiu metu, dažnai ant intensyvių spalvų fono, šie abstraktūs ženklai ir įvardijami objektai verčia akis šokinėti tarp atpažinimo lygmenų.
Kaip Markku Valkonen, suomių meno kritikas ir buvęs EMMA-Espoo Moderniojo Meno Muziejaus Suomijoje direktorius yra apibendrinęs: “Darbai ne pasiduoda, o kaip tik – siekia.”

IOANNIS KARALIAS gimė Katerini, Graikijoje. Architektūros žinių sėmėsi Italijoje, Austrijoje ir JAV. Jo darbai buvo eksponuojami muziejuose ir galerijose Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Žiuo metu jis gyvena ir dirba Čikagoje, Ilinojaus valstijoje ir Atėnuose, Graikijoje.

Paroda atsidaro vasario 18 d, antradienį, 18 val. Galerijoje Arka Tarptautinės Vilniaus Knygų Mugės metu (vasario 20-23) ir tęsis iki kovo 11 d.

Parodą lydi Metropolitan Arts Press Ltd. Išleistas katalogas.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Greek architect, artist, and poet, Ioannis Karalias, presents his newest paintings at ARKA Gallery, The Lithuanian Artist’s Association, (Aušros Vartų Str. 7 LT-01304 Vilnius) and premiers in Europe the Greek poet’s new book of poetry, Gatherings.

Under the auspices of the The Embassy of Greece in Lithuania, the exhibition, entitled Dreamworks,showcases new paintings, acyrlic on canvas, based on visions, dreams, ancient Greek literature, poetry, and myth. Expressionist in their presentation and execution, the canvases are an explosion of color. The artist uses a direct approach and vivid, illuminating colors, illustrating the balance of nature between vitality of our rich world and another worldliness. His creatures, mainly animal motifs taken directly from his mind and influenced by different periods of art history, from Egyptian motifs to ancient Mayan forms, enter into an intense dialogue with one another. Creatures cease to be merely symbols of their human counterparts and the roles they play; and instead—through the truly personal convictions of the artist—capture something deeply universal.
The exhibition opens at ARKA Gallery on Tuesday, Feburary 18 during The International Vilnius Book Fair (February 20-23). The exhibition continues through March 11.
In his new paintings, there is a desire to avoid an inevitable decay. It is a disposable reality in which the artist puts himself and those he holds most deeply to his heart—a mother, father, former lovers—in an attempt to confidently promise a more peaceful existence.
This world is a beautiful fictional reality with the grandeur of a world far beyond the one we know or beyond our reach.

The painter’s new works are an extension of myth and the notion of eternal life, where the artwork attempts to address man’s inescapable transience. It is a peaceful world that we gain access to, a perfect and fabulous place where trusting animals embrace and speak and kiss like good Samaritans. It is an animated world, a paradise where verdure shines of magic and grief becomes a dazzling white plumage. With this magnificence, the real - world grief becomes easier to bare.

And still, we are reminded that everything we encounter is nothing more than fiction where the creature-like forms and animals are lifeless fragments of lives that are no longer. He uses the objects as an alibi for the eruption of highly expressive light and color studies on the canvas in a highly sensual and evocative way. The creatures and arabesque forms dance while the simple figurative elements symbolize a kind of pre-thought reminding us of the ways in which paint can be used to evoke universally recognizable things: a bird, a snake, a crocodile, a ship, a person. When displayed simultaneously, often on grounds of intense color, these abstract signs and nameable things cause the eye to dance between levels of recognition.
They are, as Markku Valkonen, the Finnish art critic and past Director of EMMA-Espoo Museum of Modern Art in Finland, summarized: “The paintings are not giving in, instead they are reaching out.” Ioannis Karalias was born in Katerini, Greece and was educated as an architect in Italy, Austria, and the United States. He has exhibited in museums and galleries throughout Europe and South and North America. He currently lives and works in Chicago, Illinois and in Athens, Greece.

The exhibition opens on Tuesday, February 18 at 5:00-8:00 p.m. 2:00 p.m.at Arka Gallery and continues through March 11.

A catalogue published by Metropolitan Arts Press Ltd. accompanies the exhibition.