Viačeslavas Sokoleckis

Jubiliejinė retrospektyvinė kūrybos paroda

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

 

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

 

 

VIAČESLAVAS SOKOLECKIS

Gimė 1938 m. kovo mėn. 14 d. Ukrainoje. 1965 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Tapybos mokėsi pas J.Švažą, A.Savicką, A.Gudaitį, piešimo – pas K. Morkūną. Visą savo kūrybinį gyvenimą jis paskyrė tapybai, akvarelei, piešimui. 1978 m. V. Sokoleckis įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, o 2001 m. tapo Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo nariu. V. Sokoleckis dažnai rengia personalines parodas, o taip pat kartu su kitais dailininkais dalyvauja tarptautinėse parodose. V. Sokoleckio kūrinių yra įsigiję Lietuvos Dailės muziejus, Lietuvos dailininkų sąjungos fondas, VVU bibliotekos grafikos centras, įvairios Lietuvos įstaigos, privatūs kolekcionieriai bei tapybos mėgėjai Lietuvoje ir užsienyje. Savo 75-ojo gimtadienio proga dailininkas yra numatęs surengti keletą personalinių parodų.

 

DAILININKO MINTYS APIE KŪRYBĄ:

Talentą žmogui skiria ir atima Dievas.

Dailė turi kelti, o ne smukdyti žmogų.

Kūrėjui laikas būna bendraautoriumi arba griežtu sargu vaikystės, jaunystės, brandos ir senatvės perioduose. Niekam dar nepavyko senatvėje sugrįžti į vaikiško piešinio tobulumą.

Kartais kūrybos procesas prilygsta šamanizmui. Kaip paaiškinti išsekusio, jau nebematančio spalvų dailininko sąmonėje atsiradusį jo vidinį matymą ir jame sutviskusią harmoniją? Jauti, kad vykdai pranašesnės už save Dvasios apraiškas. Kokios tai Dvasios? Dažniausiai jos atsiranda, kai esi nusivaręs kaip arklys. Jos veltui neduoda nieko.

Gyvenimą, meilę ir meną kuri pats, nepriklausomai nuo to, kokie iškilūs poetai, dailininkai ar filosofai egzistavo prieš tave ar tavo laiku.

Mes esame tik mūsų Viešpaties Dievo mintys.