2013 m. spalio 30 d. - lapkričio 30 d.

APŽVALGINĖ KLAIPĖDOS DAILININKŲ PARODA

„40 KŪRYBOS METŲ”,

skirta Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-mečiui ir
LDS Klaipėdos skyriaus 40-mečiui

 

 

October 30 – November 30, 2013

KLAIPĖDA ARTISTS SURVEY EXHIBITION

“40 YEARS OF CREATION”,

Dedicated to the 90th Anniversary of Lithuanian Republic Reunion with Klaipėda District and
40th Anniversary of Lithuanian Artists Association Klaipėda Department

APŽVALGINĖ KLAIPĖDOS DAILININKŲ PARODA

 

Retrospektyvinė dailės paroda, skirta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus keturiems kūrybos dešimtmečiams pažymėti, apžvelgia nueitą kūrybinį kelią, jo savitumą ir suteikia progą įvertinti dailininkų naujų ieškojimų perspektyvą. Parodoje galima pamatyti nuolatos kuriančių ir dalyvaujančių parodose dailininkų meno kūrinius, naujų, tik šiemet įstojusių LDS Klaipėdos skyrių narių kūrybą, ir jau Anapilin išėjusių dailininkų kūrybinį palikimą.

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriui – keturiasdešimt kūrybos metų

 

1973 m. vasario 27 d. vienuolika Klaipėdoje ir Palangoje gyvenusių bei kūrusių Lietuvos dailininkų sąjungos narių (tuo metu Lietuvos dailininkų sąjunga buvo sovietinės Dailininkų sąjungos padalinys), steigiamuoju susirinkimu įkūrė Klaipėdos dailininkų skyrių. Skyriaus pirmininke buvo išrinkta (nuo 1966 m. vadovavusi Klaipėdos dailininkų sekcijai) skulptorė Violeta Skirgailaitė, atsakinguoju sekretoriumi – metalo plastikos dailininkas Petras Balčius.

Įkūrus Klaipėdoje dailininkų sąjungos skyrių, jis pagausėjo ne tik žmonių skaičiumi, bet kartu apjungė ir Vakarų Lietuvoje - Palangoje, Plungėje, Telšiuose, Gargžduose, Šilutėje, Nidoje ir kitur pajūrio krašte gyvenančius bei kuriančius dailininkus profesionalus į pilnateisę Lietuvos dailininkų sąjungos organizaciją, pripažįstant tam tikras kūrybinio savarankiškumo apraiškas.

Per keturis kūrybinius dešimtmečius LDS Klaipėdos skyrius augo narių skaičiumi: nuo 11 Dailininkų sąjungos narių 1973 m. jis išaugo iki 129 savarankiškos laisvos Lietuvos dailininkų sąjungos narių. Vien 2013 m. į LDS Klaipėdos skyrių priimta vienuolika naujų narių. Šie skaičiai rodo, kad Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius yra gyvybingas ir veiklus kūrybinis susivienijimas, formuojantis uostamiesčio ir vakarų Lietuvos krašto kultūrinį – meninį gyvenimą.

Tai buvo laikotarpis, kai įvairių dailės sričių dailininkai (pagrindinis jų branduolys buvo baigę Lietuvos valstybinį dailės institutą (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija)), vienas kitas – Estijos dailės institutą (dabar Talino dailės akademija), atvykę į uostamiestį, savo kūryboje laikėsi mokykloje suformuotų realizmo principų ir bandė ieškoti modernizmo apraiškų. Jaunųjų dailininkų kūrybą veikė ilga, savita bei sudėtinga miesto istorija, jo architektūra, betarpiškas Klaipėdos ryšis su Baltijos jūra, laivais, pajūrio krašto romantiška dvasia. Šio krašto darbo ir gyvenimo savitumai, jūra, laivai vienaip ar kitaip atsispindėjo ir jų kūryboje: tapybos, grafikos, skulptūros, taikomosios dekoratyvinės dailės kūriniuose, padėję suformuoti tam tikrą meninį skonį bei išskirtinumą.

Bendros dailės parodos, paprastai skirtos „Žvejo dienai“ ar „Jūros šventei“ ir vykdavusios vasaros metu, iki „Parodų rūmų“ atidarymo 1983 m., būdavo rengiamos įvairiose miesto salėse. Vėliau – „Parodų rūmuose“. ,,Jūros šventės“ dailės parodose taip pat dalyvaudavo svečiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Rygos bei Talino. 1973 m. Lietuvos gamybinė žuvies pramonės valdyba įsteigė specialias pinigines premijas, kuriomis buvo skatinama kurti daugiau kūrinių jūros, žvejų gyvenimo ir darbo temomis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, LDS Klaipėdos skyriui atėjo atsinaujinimo ir išbandymų laikai. LDS Klaipėdos skyriui vadovaujant grafikui Algiui Kliševičiui (1986 m.), menotyrininkui Jonui Tratoriui (1989 m.), skulptoriui Arūnui Sakalauskui (1992 m.), skulptoriui Regimantui Midvikiui (1992 m.), dizaineriui Mindaugui Petruliui (1994 m.), tapytojui Algimantui Jusioniui (1996 m.) ir vėl skulptoriui A. Sakalauskui (2004 m.), dailininkų kūrybinis gyvenimas ir veikla pradeda atsigauti. Jie aktyviai organizuoja klaipėdiečių ir užsienio dailininkų parodas, ruošia tarptautinius projektus. Be bendrų uostamiesčio dailininkų dailės parodų buvo ruošiamos ir teminės, personalinės, jubiliejinės bei atskirų dailės šakų: ,,Taikomosios dekoratyvinės dailės“, ,,Dizainas, Klaipėda–5“, ,,Metalo plastika“, ,,Prarastosios kartos“, 1989 m. suruošta ,,Konceptualiojo meno“ paroda, kurią dailininkai atsiliepė į tuo metu vykstančius visuomeninius ir politinius Lietuvos įvykius. 1989 m. vasarą Vilniuje, parodų rūmuose veikė ataskaitinė LDS Klaipėdos skyriaus ,,Pajūrio krašto dailininkų“ dailės paroda. Parodos Švedijoje, Latvijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir kt.

Uostamiesčio dailininkai ieško būdų, kaip savo kūryba integruotis į Europos bei pasaulio dailės kontekstą.

Svarų indėlį į Klaipėdos skyriaus kultūrinį gyvenimą įnešė talentingi Telšių miesto dailininkai, ypatingai taikomojo meno atstovai. Parodos neįsivaizduojamos be Romualdo ir Zitos Inčirauskų, Petro Gintalo, Beatos Sietinšienės, Virginijos Degenienės ir kitų šio krašto menininkų. Aktyviai kūrybinėje veikloje dalyvauja Palangos, Mosėdžio ir kiti Klaipėdos apskrities dailininkai.

Laikui bėgant bei kintant dailininkų amžiui, jie, skirstosi į atskiras grupes, rengia konceptualias kūrybos parodas, o vyresni uostamiesčio dailininkai tampa profesoriais, respublikinių ar tarptautinių premijų laureatais, istorinėmis asmenybėmis. Ne vienas jų jau ir į amžinybę išėjo...

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai yra įvairaus amžiaus, įvairių dailės sričių kūrėjai. Jeigu reikėtų išskirti kurią nors vieną uostamiesčio dailininkų skyriaus dailės sritį, esančią kūrybiškai aktyvesnę, veiklesnę – būtų gana sunku. Tapytojai, grafikai, skulptoriai, taikomosios dekoratyvinės dailės bei dizaino specializacijos kūrėjai savo kūriniais praturtina įvairius visuomeninius interjerus freskomis, molbertinės tapybos paveikslais, grafikos bei staliūginės skulptūros kūriniais, dizaino specialistai kuria įvairioms įstaigoms, firmoms firminius ženklus, formuoja estetišką žmogaus gyvenamo bei darbo aplinką, rengia savo kūrybos parodas. Nemažas dailininkų skaičius dirba pedagoginį darbą įvairiose mokymo įstaigose. Telšiuose kasmet vyksta tarptautiniai medalininkų simpoziumai. Klaipėda tapo kaligrafijos ,,sostine“, kurioje kas dveji metai suruošiamos kaligrafijos meno parodos. Vykdomi įvairūs tarptautiniai šiuolaikinės dailės projektai, kuriuose dalyvauja ir uostamiesčio dailininkai. Mūsų skulptoriai savo kūriniais puošia ne tik Skulptūrų parką, bet jų monumentalių skulptūrų rasime įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, užsienio šalyse. LDS Klaipėdos skyrius kas dveji metai rengia bendras dailės parodas, kuriose siekiama pažvelgti į dailininko individualybę, jo kūrybinį atsinaujinimą. Įdėmiau pažvelgus, tokiose bendrose dailės parodose atsispindi skyriaus kūrybinis judėjimas, kūrybiniai motyvai ir dailininko asmeninė koncepcija, jo vertybių skalė ir kūrinio išliekamumo principai.

LDS Klaipėdos skyrius nuėjo ilgą ir kūrybingą kelią, išgyveno tam tikrus pakilimo ir ramybės laikotarpius, tačiau uostamiesčio dailininkai visada buvo ir bus kūrybiniuose verpetuose, ieškojimų bei atsinaujinimų kelyje. LDS Klaipėdos skyriaus dailininkų kūriniai puošia ne tik miesto ir respublikos viešąsias erdves, visuomeninius bei privačius interjerus, tačiau jų kūrinių galima rasti ir užsienio dailės galerijose, privačiuose meno rinkiniuose.

Du uostamiesčio dailininkai yra nacionalinės premijos laureatai – skulptoriai Arūnas Sakalauskas ir Regimantas Midvikis. Vienas Valstybinės premijos laureatas – skulptorius Algirdas Bosas, 5 Klaipėdos kultūros žiedo magistrai (grafikas Algis Kliševičius, tapytojas Edvardas Malinauskas, skulptorius Arūnas Sakalauskas, grafikas Anatolijus Klemencovas, tapytoja monumentalistė Angelina Banytė).

O kur dar kiti, mažesni apdovanojimai. Ne vienas Klaipėdos dailininkas yra pelnęs ir įvairių tarptautinių apdovanojimų!

Retrospektyvinė dailės paroda, skirta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus keturiems kūrybos dešimtmečiams pažymėti, apžvelgia nueitą kūrybinį kelią, jo savitumą ir suteikia progą įvertinti dailininkų naujų ieškojimų perspektyvą. Parodoje galima pamatyti nuolatos kuriančių ir dalyvaujančių parodose dailininkų meno kūrinius, naujų, tik šiemet įstojusių LDS Klaipėdos skyriaų narių kūrybą ir jau Anapilin išėjusių dailininkų kūrybinį palikimą.

Menotyrininkas Petras Šmitas